/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så brandsäkras en av världens högsta träbyggnader

Så brandsäkras en av världens högsta träbyggnader

Flygfoto över uppbyggnaden av Sara kulturhus
Foto: Jonas Westling/Martinsons

Brandsäkerhet står högt på agendan när Sara kulturhus i Skellefteå, 20 våningar högt och helt i trä, byggs som ett landmärke mitt i staden. Utöver ett specialbyggt sprinklersystem har också stort fokus lagts på att förhindra krypbränder i konstruktionen.

När kulturhuset i Skellefteå står klart nästa höst kommer det att vara en av världens högsta träbyggnader. Kulturhuset är ritat av White arkitekter, som vann kommunens arkitekttävling. Konstruktionen har två huskroppar, den lägre kommer att bestå av olika kulturverksamheter och rymma sex scener, två gallerier, ett bibliotek och en foajé. Här kommer bland annat Västerbottenteatern, Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket flytta in. Den andra delen kommer att bestå av ett 20 våningar högt hotell med konferens- och eventverksamhet. Det norska bolaget Hent, som är totalentreprenör för bygget, har tidigare byggt världens högsta trähus, Mjøstårnet i Norge, som är 85 meter högt. Med sina 74 meter ligger Skellefteås kulturhus inte långt efter. Att kulturhuset skulle byggas i trä var ett starkt önskemål från kommunen.

– I Skellefteå finns en tradition av att bygga i trä. I regionen finns mycket skog och en stor träindustri. Trä är dessutom ett förnybart material som binder koldioxid under sin livstid. Men det är inte den enda hållbarhetsaspekten vi har vägt in. Huset kommer att vara energieœektivt och utrustas bland annat med solpaneler på taket och på en del av fasaden, säger Håkan Högdahl, byggprojektledare för kulturhuset i Skellefteå kommun.

Minskar risken för krypbränder

Den lägre delen av byggnaden består av prefabricerat trä förstärkt med betongplattor och stål som fördelar tornets vikt. Den höga hotelldelen byggs av prefabricerade rumsmoduler som lyfts på plats med hjälp av en byggkran. På så sätt monteras våningsplan för våningsplan. För att minska träets exponeringen vid hårt väder kommer byggnaden att ha en glasfasad som också bidrar till ett stort ljusinsläpp.

– Grunden och källarvåningen är i betong. Det finns också lite stålkonstruktioner för hållfasthetens skull men i övrigt är huset helt byggt i massivt trä, säger Håkan Högdahl.

Men att bygga i trä är inte utan utmaningar. Företaget Brandkonsulten, som är specialister på byggnadstekniskt brandskydd, har ända sedan projekteringsstadiet arbetat nära totalentreprenören Hent.

– Hents produktionsenhet involverades tidigt i projektet och vi bollade våra idéer med dem, säger Magnus Nordberg, brandingenjör på Brandkonsulten.

När man bygger i trä är det viktigt att konstruktionen är tät då hålrum innebär risk för brandspridning i konstruktionen – och så kallade krypbränder är svåra att både upptäcka och släcka. Tillsammans med Hent skapades ett produktionssätt där håligheter i konstruktionen täpptes igen med stenull. Som extra säkerhetsåtgärd avskildes också varje våningsplan med ett lager stenull.

Så-brandsäkras-en-av-världens-högsta-träbyggnader-2.jpg
Bild 1: Här monteras de 18 meter höga väggarna i korslimmat trä som ska rama in kulturhusets ”black box”, ett flexibelt scenrum som målas svart invändigt. Bild 2: Trä spelar huvudrollen även interiört i kulturhuset. Här har flamskyddande lack applicerats på allt synligt trä. Foto: Jonas Westling/Martinsons

Större säkerhetsmarginaler

Ett krav som Brandkonsulten hade var att kulturhuset skulle ha ett heltäckande sprinklersystem.

– Vi har tillsammans med Nordiska Brand, sprinklerkonsult i projektet, jobbat hårt för att sprinkler ska nå alla ytor, säger Magnus Nordberg.

Utöver de eldrivna pumpar som förser sprinklersystemet med vatten så har även en batteridriven pump installerats i en annan del av huset. Detta som en extra säkerhetsåtgärd.

– I det här projektet finns större säkerhetsmarginaler än vad man normalt har. I ett kulturhus är det svårt att veta hur många som är inne i huset samtidigt, eftersom folk kommer och går. Det har vi tagit höjd för när vi har utvecklat brandskyddet, säger Magnus Nordberg.

Idag byggs de flesta träbyggnader i korslimmat trä. Martinsons, som ligger strax utanför Skellefteå, har tillverkat och monterat de block som bygger upp kulturhuset. Det handlar om cirka 10 000 kubikmeter korslimmat trä och 2 200 kubikmeter limträ till stommen. Alla träytor behandlas så att de klarar ytskiktskraven. Produktionen av alla moduler till hotelldelen tillverkas lokalt av företaget Derome.

Risker under byggtiden

Även under byggtiden finns risk för bränder i och med att träkonstruktionen är blottad och brandskyddet ännu inte finns på plats.

– Vi har en tät dialog om brandsäkerheten med den säkerhetsansvarige på bygget. Det finns riktlinjer för var heta arbeten får göras, hur larmkedjorna ser ut och hur bygget ska utrymmas vid en brand. Det är också viktigt att området är ordentligt inhägnat och att containrar placeras på ett sådant sätt att ingen kan kasta in något brandfarligt. Släckstationernas placering avgörs av var de största riskerna finns just för tillfället. Brandskydd på en byggarbetsplats är ett ständigt pågående arbete, säger Magnus Nordberg.

Så-brandsäkras-en-av-världens-högsta-träbyggnader-Magnus.jpg
Magnus Nordberg

Text: Jacqueline Fahlander
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-10-06

Se även