/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Regler för fyrverkerier?

Regler för fyrverkerier?

Fyrverkerier på himlen och en bild på Åke Persson

”Vilka regler gäller egentligen för fyrverkerier, och hur kan det vara olika från kommun till kommun?”

Fyrverkerier är kul och festligt – om de hanteras på rätt sätt. Antalet personer som vårdas på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier har mer än halverats jämfört med för ett par decennier sedan, men det handlar trots allt fortfarande om cirka 100 skadade per år. Personerna kommer oftast in till sjukhuset med bränn- och sårskador på ögon, huvud och händer.

Statistik från Socialstyrelsen visar att mer än var tredje som skadas av fyrverkerier är minderårig, trots att personer under 18 år att varken får köpa eller använda fyrverkerier. Därför är det viktigt att vuxna respekterar åldersgränsen och inte langar fyrverkerier. Åldersgränsen regleras i förordningen om brandfarliga och explosiva varor, FBE, och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, kan den som köper ut fyrverkerier till minderåriga dömas till böter eller fängelse.

Utöver lagstiftningen finns det föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om hantering av fyrverkerier. Föreskrifterna reglerar bland annat vilka slags fyrverkerier som får användas utan utbildning och tillstånd, och genom åren har flera restriktioner införts. 2001 förbjöds smällare, det vill säga pyroteknik med knall som huvudsaklig effekt, 2008 stoppades så kallade 4-tums stjärnrör och 2014 förbjöds raketer med krutvikt över 75 gram.

Förra året kom den senaste förändringen, då det blev förbjudet att köpa och använda raketer med styrpinne för den som saknar utbildning och tillstånd. Alla andra konsumentfyrverkerier, till exempel så kallade bombtårtor, fontäner och romerska ljus, är fortfarande tillåtna.

När det gäller när och var du får skjuta fyrverkerier, säger ordningslagen att tillstånd från polisen krävs om användning på offentlig plats ”innebär risk för skada eller olägenheter för person eller egendom”. Enligt samma lag får en kommun meddela ytterligare föreskrifter om det behövs för att förhindra skador. Många kommuner har därför lokala bestämmelser för fyrverkerier.

Det kan till exempel handla om att de bara får avfyras mellan vissa klockslag på särskilda dagar, såsom nyårsafton och valborgsmässoafton. De lokala ordningsföreskrifterna kan också innefatta fyrverkeriförbud i närheten av sjukhus, ålderdomshem och vissa kulturbyggnader.

Därför är det viktigt att kontrollera med kommunen vad som gäller för just den tid och plats du planerar att skjuta fyrverkerier på. Om tillstånd behövs ska det sökas hos polisen.

Åke Persson, kemiingenjör och expert, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även