/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Polarbrödsbranden bör bli en tankeväckare för flera

Polarbrödsbranden bör bli en tankeväckare för flera

Polarbröds fabrik nedbrunnen och bild på Lars Brodin
Foto t.v: RVR

En brand i en degklump ska inte behöva få sådana enorma konsekvenser som hos Polarbröd i Älvsbyn, skriver Brandskyddsföreningens Lars Brodin, och ställer frågan: Vad kan vi lära oss av den här händelsen?

När en brand av den här omfattningen inträffar är det uppenbart att saker hade kunnat göras annorlunda. Personer på plats har beskrivit att det hela startade med en brand i en degklump. Det ska inte behöva leda till att en hel fabrik brinner ner med sådana enorma konsekvenser för företaget, dess anställda och hela orten.

Utredningar kommer troligen att peka på att det har funnits flera brister i brandsäkerheten hos Polarbröd men det är också lätt att i efterhand peka finger över vad man borde ha tänkt på, när man väl har facit. Ur ett lärandeperspektiv är det kanske inte de enskilda bristerna utan tankeväckaren som är det viktiga: Vad kan vi lära oss av den här händelsen?

Den stora utmaningen för alla som driver en verksamhet är att genom analyser upptäcka riskerna och hantera dem i förväg innan olyckan inträffar. Den kanske ännu större utmaningen är att få detta att fungera över tid i takt med att verksamheten förändras och nya risker smyger sig in. Brandskyddsarbetet är inte en del av kärnverksamheten och därför något som de flesta inte har fokus på. Har man dessutom under en tid lyckats bra med det förebyggande arbetet är det lätt att börja tänka i banor som ”vi har ju inte haft några brandtillbud, varför skulle det hända något här?”.

I konkurrens om ändliga resurser kan det då vara lockande att prioritera annat som kortsiktigt ger bättre utdelning men om man inte har tillräcklig riskmedvetenhet, rutiner för att förhindra bränder och för att kontrollera och underhålla sitt brandskydd – och kanske inte har gjort rätt riskbedömningar från början – kan faktiskt konsekvenserna bli så här förödande, eller ännu värre.

I branschen pratar vi om SBA, att man ska jobba systematiskt med sitt brandskydd, ett minimikrav enligt lag, men lagstiftningen lämnar stort utrymme för egen tolkning. Hur många är det egentligen som verkligen jobbar systematiskt med sitt brandskydd?

Här finns några exempel på åtgärder som kan bättra på brandsäkerheten:

  • Fortsätt diskutera brandsäkerhet även när allt förefaller vara säkert.
  • Ha brandsäkerhet som stående punkt på mötesagendor.
  • Diskutera medarbetares riskmedvetenhet och brandkompetens i samband med medarbetarsamtal.
  • Som chef, föregå med gott exempel, följ regler och rutiner, delta på övningar och utbildningar.
  • Som vd, se till att det alltid finns någon eller några som har fokus på brandskyddsarbetet, följ upp resultatet av deras arbete och sträva efter ständiga förbättringar.

Lars Brodin, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-10-06

Se även