/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Pappersbruket som skippar pappret

Pappersbruket som skippar pappret

På Arctic Paper Grycksbo tillverkas över 200 000 ton papper per år. För att underhålla maskiner och lokaler genomförs dagligen heta arbeten på anläggningen. Maria Melin Wittberg är en av de tillståndsansvariga för heta arbeten och för att sköta hanteringen har Arctic Paper Grycksbo valt att använda Brandskyddsföreningens app Heta Arbeten®. Foto: Arctic Paper

Smidigt, effektivt och – framför allt – säkert. Det är några av fördelarna med att digitalisera sina heta arbeten, anser papperstillverkaren Arctic Paper Grycksbo.

Varje år tillverkas över 200 000 ton papper på Arctic Paper Grycksbo. Med två stora pappersmaskiner och lokaler på cirka 55 000 kvadratmeter krävs mycket underhåll – inte sällan i form av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

– Vi har åtminstone ett hett arbete per dag, det kan handla om både planerat underhåll och akuta åtgärder. Från att maskinerna ska servas eller rör ska dras om, till att komponenter går sönder eller att någon kör in i en lastkaj, berättar Maria Melin Wittberg, brandskyddstekniker på Arctic Paper Grycksbo.

Deras heta arbeten utförs av såväl den egna underhållspersonalen och mekaniska verkstaden som externa entreprenörer. Några gånger per år, oftast vid storhelger, står pappersmaskinerna still för dagslånga reparationsstopp och antalet heta arbeten blir betydligt fler än en vanlig dag.

Maria Melin Wittberg är en av de tillståndsansvariga för heta arbeten och för att sköta hanteringen har Arctic Paper Grycksbo valt att använda Brandskyddsföreningens app Heta Arbeten®.

– Det känns rätt i tiden att hantera heta arbeten digitalt. Mycket annat i vårt samhälle och vardag sköts digitalt i dag och man är van vid hur smidigt och effektivt det är. Dessutom blir det säkert, eftersom du inte kan hoppa över något steg och allt samlas på ett ställe, säger hon.

Alla med certifikat Heta Arbeten® kan ladda ner appen kostnadsfritt. Där kommer de bland annat åt och kan visa upp sitt certifikat. Maria Melin Wittberg uppskattar också att kunna söka bland alla giltiga certifikat ifall hetarbetaren inte har appen.

– Sedan kan jag fotografera platsen med mobilen så att det finns dokumenterat tillsammans med tillståndet. En annan funktion som vi uppskattar är att man får påminnelser i mobilen när tillståndet startas och avslutas, säger Maria Melin Wittberg.

Digitala i ett år

Maria Melin Wittberg har en bakgrund inom räddningstjänsten. Hon arbetade som heltidsbrandman i Nerikes Brandkår i 14 år, innan hon flyttade tillbaka till sin hemort Grycksbo och började på Arctic Paper. Sedan april 2021 har hon rollen som brandskyddstekniker och samarbetar tätt med brukets huvudskyddsombud och arbetsmiljöingenjör.

– Jag samordnar det systematiska brandskyddsarbetet, genomför brandskyddsutbildningar för personalen, samt är anläggningsskötare för både brandlarm och sprinkler. Direkt när jag började som brandskyddstekniker bestämde jag att vi skulle digitalisera våra heta arbeten, och i maj 2021 körde vi i gång, säger Maria Melin Wittberg, och tillägger:

– Så jag har bara skrivit tillstånd på papper en enda gång – och det var för att jag inte hade någon mottagning på mobilen.

Just nu utvecklar Arctic Paper Grycksbo sin organisation för heta arbeten. Målet är att ha fler tillståndsansvariga för att verksamheten ska bli mindre personberoende.

– De lär sig den digitala tillståndslistan från början och hittills har det gått väldigt bra. När vi är flera tillståndsgivare är det en stor fördel att tillstånden lagras digitalt, så att alla berörda kommer åt dem, säger Maria Melin Wittberg.

Ibland sträcker sig heta arbeten över en längre tid, till exempel kan reparationsstoppen på pappersbruket pågå till klockan 22 på kvällen och den som utfärdar tillståndet kanske slutar för dagen innan det är klart. Då måste tillståndet överlämnas till en ny tillståndsansvarig på ett korrekt sätt.

– Med appen är det väldigt smidigt att byta tillståndsansvarig och man kan vara trygg med att allt finns dokumenterat, säger Maria Melin Wittberg.

Premium-verktyg ger överblick

Nu ser Maria Melin Wittberg fram emot att börja använda Heta Arbeten® PREMIUM som Brandskyddsföreningen lanserar under våren. Till skillnad från app Heta Arbeten® med den digitala tillståndslistan, som riktar sig till hetarbetare och tillståndsansvariga, är Heta Arbeten® PREMIUM ett verktyg för företag och organisationer.

– När vi arbetade med framtagningen av den digitala tillståndslistan framkom det att företagen saknade möjligheten att få en samlad bild och kontroll över alla tillstånd och heta arbeten som utförs inom företaget. Heta Arbeten® PREMIUM är vårt svar på detta, säger Nicklas Larsson, projektledare för framtagningen av Heta Arbeten® PREMIUM.

Verktyget ger en överblick över företagets eller organisationens alla planerade, pågående och avslutade tillstånd. Man kan också utläsa statistik för att planera och effektivisera arbetet.

– Vi har bestämt oss för att använda Heta Arbeten® PREMIUM. För mig som brandskyddstekniker ska det bli mycket intressant att få en bra överblick över våra heta arbeten. Hur många tillstånd har vi, har vi tillräckligt många tillståndsgivare och är det någon tillståndsgivare som är mer belastad än andra? Den informationen kan jag till exempel använda för att fördela jobben på ett bättre sätt, säger Maria Melin Wittberg.

Nicklas Larsson berättar att verktyget dels sparar tid, dels minskar risken för incidenter och produktionsstopp. Han ser att alla verksamheter med brandfarliga heta arbeten har nytta av verktyget.

– Det handlar om större verksamheter som utfärdar väldigt många tillstånd och som önskar en ökad kontroll, högre säkerhet och möjlighet till enklare planering och effektivisering. Men Heta Arbeten® PREMIUM passar även mindre verksamheter som skriver färre tillstånd och vill ha en samlad överblick och högre säkerhet, säger Nicklas Larsson.

Kan anpassas efter verksamheten

Heta Arbeten® PREMIUM gör det möjligt att på företagsnivå planera tillstånd och delegera vilka som får skriva tillstånd. Man kan skicka notiser till personer som har behov av uppdateringar under arbetets gång, till exempel brandskyddsansvarig och anläggningsskötare, och anpassa tillståndslistan och göra specifika inställningar för olika anläggningar eller arbetsställen. Den sistnämnda funktionen ser Maria Melin Wittberg att Arctic Paper i Grycksbo har stor användning av:

– Att kunna anpassa tillståndslistan efter vår verksamhet är en mycket välkommen funktion. Vi har till exempel infrasprinkler vid våra pappersmaskiner, och med Heta Arbeten® PREMIUM kan vi lägga in i tillståndslistan att de ska stängas av vid ett tillfälligt hett arbete i närheten av maskinerna, säger hon, och fortsätter:

– Om det skulle missas kan vi få ett pappersavbrott som både är onödigt och kostar väldigt mycket pengar. Vi har naturligtvis rutiner för avstängning av infrasprinkler redan i dag, men om det också står i tillståndslistan minskar vi risken ytterligare för att det missas.

Digitaliseringen av heta arbeten på Arctic Paper i Grycksbo syftar generellt till att förebygga incidenter som kan orsaka skador och bli kostsamma.

– Visst är det en kostnad för abonnemanget, men om vi kan förhindra ett avbrott på en av våra pappersmaskiner har vi tjänat in kostnaden många gånger om, säger Maria Melin Wittberg.

Heta Arbeten®

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-04-20

Se även