/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Översätter forskning till praktik

Översätter forskning till praktik

Ett flygfoto på ett bostadsområde och en bild på Ola Carlén

Med avstamp i forskningssatsningen ”Bränder i bostadsmiljö” fokuserar Brandkåren Attunda nu på att ta fram och etablera ett koncept för fördjupade hembesök.

I höstas presenterade MSB och Brandforsk resultaten av den stora forskningssatsningen ”Bränder i bostadsmiljö”. Brandkåren Attunda deltog i ett av de tre forskningsprojekten, ”Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden”.

– Det finns ju ingen enkel lösning, vilket förstås är synd, men resultaten är en hjälp på vägen för att förstå vilka åtgärder som gör nytta hos olika målgrupper, säger Ola Carlén, brandingenjör på Brandkåren Attunda. 

Forskningsrapporten visar bland annat att 60 procent av de som dör i bränder i hemmet är 65 år och äldre. Därför fokuserar Brandkåren Attunda på äldre och socialt utsatta personer i ett av sina utvecklingsuppdrag.

– Vi måste utveckla bättre metoder för att nå dessa. Hembesök är positivt i vissa områden och för vissa grupper vilket är bra och något vi ska fortsätta med, men för äldre och socialt utsatta personer ger de inte samma effekt.

Något som redan har prövats på olika håll är att försöka involvera hemtjänsten, men för att lyckas menar Ola Carlén att det gäller att lyfta blicken högre. 

– Jag tror att det är bättre att satsa på biståndshandläggarna eftersom det i slutänden är de som bestämmer vad brukarna ska få och behöver. I workshopen, som hölls efter forskningsseminariet i höstas, konstaterade vi att det redan finns stöd i lagen för att ta hänsyn till brandskydd, men många verkar inte vara så medvetna om det.

För Brandkåren Attundas del handlar det nu om att ta fram och etablera ett koncept för fördjupade hembesök där biståndshandläggarna förhoppningsvis ingår som en del i pusslet. Metodiken går ut på att först göra vanliga hembesök i utvalda områden och skulle räddningstjänsten då upptäcka riskpersoner blir nästa steg ett fördjupat hembesök.

– Vi tror att det blir bäst om de fördjupade hembesöken görs av en utvald grupp personer som arbetar ensamma eller i par med en individ under en längre tid för att sedan föra vidare det de ser till rätt instans. Jag ser räddningstjänsten som en katalysator som utöver att bidra med kunskap och information också föreslår åtgärder till den/de aktörer som sedan kan hjälpa personen vidare, säger Ola Carlén. 

Lärande från bostadsbränder ingår även i prestationsmålen tillsammans med att utreda sambanden efter en insats och minska responstiden för att komma fram snabbare.

– Eftersom det är viktigt både att släcka bränder, rädda liv och förebygga olyckor innebär det att alla måste hjälpa till även med andra aktiviteter. Här vill vi lyfta forskningsrapporten eftersom den är värd att uppmärksammas och för att vi måste bli bättre på att lära oss att satsa på rätt målgrupper.

Brandkåren Attunda deltar sedan i höstas också i det pågående projektet ”Fördjupad bostadsbrandsundersökning” tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. Hittills har forskarna använt sig av räddningstjänstens vanliga händelserapporter för att få fram data, men fortfarande saknas svar på vissa frågor. 

– Nu fyller vi helt enkelt i fler uppgifter kring brand i bostad, till exempel storleken på bostaden, hur många som befann sig där, vad de gjorde och om någon form av släckinsats ägde rum. Vi svarar också på frågor som om det fanns hemförsäkring eller om bostaden utmärkte sig på något sätt, till exempel att en samlare bor där. Det krävs en hel del noggrannhet från vår sida för att få det att fungera eftersom det är många individer inblandade, men vår ambition är att fylla i rapporten efter varje bostadsbrand.

Text: Karin Wandrell
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-02-26

Se även