/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Oväntade samarbeten kan öka brandsäkerheten

Oväntade samarbeten kan öka brandsäkerheten

Fredric Hermansson
Foto: Jonas Ljungdahl

Fredric Hermansson är brandingenjören som bytte räddningstjänsten mot Ikea. Han vill att räddningstjänsten ska satsa på banbrytande samarbeten för att nå olika målgrupper. –Jag är övertygad om att det finns fler vägar än de redan upptrampade, säger Fredric Hermansson, Risk Specialist på Ikea Range & Supply.

Fredric Hermansson är brandingenjören som bytte räddningstjänsten mot Ikea. I grunden handlar båda jobben om att hjälpa människor – en drivkraft ända sedan barndomen. Ett starkt­ ­intresse för teknik och naturvetenskap gjorde att han i åttonde klass bestämde sig för att brandingen­jör var det perfekta jobbet. 2006 landade Fredric Herman­s­­­son i Helsingborg som ansvarig för det förebyggande arbetet på räddningstjänsten. Utöver tillsyn och tillstånd låg mycket fokus på information och rådgivning.

– Vi fick träffa alla typer av människor inom alla typer av verksamheter och det var väldigt givande. Vi anpassade alltid kommunikationen efter målgrupp. Vissa längtade efter att vi skulle göra tillsyn eller besöka dem. Den största gruppen var mer neutral och tyckte att det var helt okej att träffa oss medan några få helst inte ville ha med oss att göra överhuvud­taget. Det var den sistnämnda gruppen som gjorde att vi utvecklade vårt professionella bemötande och vår kommunikation extra mycket, vilket var kul, säger Fredric Hermansson.

I dag är han Risk Specialist på Ikea Range & Supply, en del av Inter Ikea Group, med fokus på säkerhet och riskhantering. Att byta jobb var inte ett självklart val. Fredric Hermansson hade mycket väl kunnat jobba kvar i räddningstjänsten fram till den avlägsna pensionen, men när jobbet på Ikea dök upp blev han nyfiken och det blev ingången till en ny karriär.

– Jag vet inte hur många som känner till Ikeas vision om att skapa ”en bättre vardag för de många människorna”. Vi vill se den övergripande bilden. Vi säljer inte en säng, vi säljer bättre sömn. Inom alla produktområden ska vi möta ett behov och skapa en bättre vardag. Det tycker jag tangerar vad jag jobbade med tidigare, säger han.

Definitionen av risk är lite bredare i den roll han har i dag jämfört med inom räddningstjänsten. Generellt kan man säga att Ikea siktar på högre skydds- och säkerhetsnivå än vad lagen kräver och Fredric Hermansson arbetar med att ta fram kunskap, arbetssätt och verktyg för detta.

– Jag arbetar med risker som potentiellt kan påverka medarbetare, besökare, varumärke eller våra tillgångar, men har sedan tidigare med mig ett stort intresse för ökad brandsäkerhet i största allmänhet. Ikea är en aktör som når många människor och om jag kan bidra genom att väva ihop tidigare erfarenheter kring brandförebyggande arbete med det nya sammanhang som jag nu arbetar i, skulle det kännas mycket positivt, säger han.

Verksamhetsplan på rim

Att nå ut till många genom att göra det enkelt, eller uppseendeväckande, går som en röd tråd genom hela hans karriär. Som den gången han skrev ett rim för att ”förtydliga” räddningstjänstens verksamhetsplan. Försöket att på så sätt öka spridningen av räddningstjänstens styrande dokument uppskattades av kollegorna, men även av politiker och medborgare. Faktum är att det enda Fredric Hermansson var orolig över inför det nya jobbet var att han inte visste vilken typ av humor de skulle ha på Ikea och om de skämtar i vardagen. På räddningstjänsten hade han levt efter devisen för att kunna vara allvarlig måste det också finnas plats för lättsamhet.

– Vi hade en fin atmosfär på räddningstjänsten där det fanns utrymme för att skämta. Det visade sig att samma lättsamma och familjära stämning finns även här. Skillnaderna är inte så stora på det planet. En organisation består av människor och människor är inte så olika, oavsett om de ska förebygga olyckor eller skapa en bättre vardag för många. Jobbytet blev ett lyckat val. Jag trivdes ypperligt i räddningstjänsten men trivs lika bra i min nya roll och i mitt nya sammanhang, säger Fredric Hermansson.

Hur är då intresset för brandsäkerhet hos allmänheten? Ingen vill såklart drabbas av en brand men ändå är mottagligheten för information och lösningar begränsad, särskilt bland utsatta grupper som till exempel äldre. Därför behöver man titta på andra vägar än de traditionella för att nå riskgrupper.

– De flesta vill bara att livet ska fungera. De vill inte tänka på risker eller brandskydd utan de vill ha en helhetslösning som är integrerad från början. Då kan du nå den breda ­massan. Jag minns när vi hade öppet hus på räddningstjänsten och hur mycket lättare det var att nå dem som redan hade fem brandvarnare och funderade på att köpa en sjätte. De som inte har någon brandvarnare alls dyker kanske inte ens upp. De som mest behöver det är också de svåraste att nå ibland. Till viss del ska man heller inte behöva välja. Den stora framgången tror jag nås först då en utökad säkerhetsnivå är inbyggd i en produkt redan från början, säger Fredric Hermansson.

Oväntade samarbeten

På Ikea har han fått upp ögonen för ett sätt att nå ut till flera som han tror skulle kunna utnyttjas även av räddningstjänst­en eller andra inom branschen. Lösningen stavas samarbeten. ”Tillsammans” är ett av de mest fundamentala orden inom Ikea, både internt och externt. Ikea samarbetar bland annat med Sonos, för inbyggt ljud i hemmet, och Adidas, för att göra det enklare att träna hemma. Vissa blir förvånade över att så starka varumärken kan dra ”nytta” av samarbeten. Han tror att motsvarande ”oväntade” samarbeten skulle kunna öka kunskapen och brandsäkerheten i samhället.

– För räddningstjänsten, som i sig har ett starkt varumärke, handlar det om att identifiera vilka de kan samverka med utöver de framgångsrika samarbeten som redan finns. Med banbrytande samarbeten skulle de öka sin möjlighet att nå olika målgrupper. Jag är övertygad om att det finns fler vägar än de redan upptrampade, säger Fredric Hermansson.

När det handlar om brandsäkra lösningar hemma är det svårt att tänka sig ett företag som når fler människor än Ikea. Över hela världen är den blågula skylten en välkänd symbol och frågan är om Ikea kommer att gå i bräschen för att minska riskerna för brand i framtiden.

– Vi når många människor och är så klart en stor aktör i branschen. Alla produkttillverkare är viktiga aktörer, men Ikea vill vara något mer än bara en tillverkare. En bättre vardag är även en vardag utan olyckor och incidenter. Jag tror starkt på en utveckling av såväl nya material som tillämpade produkter som ytterligare kommer att bidra till detta. Inom Ikea finns det väl vedertagna uttrycket ”det mesta är ännu ogjort – underbara framtid” som ger mig extra energi, säger Fredric Hermansson.

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-05-23

Se även