/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Mer nytta för dig som medlem

Mer nytta för dig som medlem

Skaka i hand

Bättre, tydligare och ännu mer användbart. Från och med 2020 påbörjar Brandskyddsföreningen en långsiktig förbättring av sitt medlemserbjudande.

Ett starkt nätverk är ett av dagens viktigaste verktyg för att hänga med i utvecklingen, framförallt om du har en roll som du är ganska ensam om på ditt företag. Brandskyddsföreningen har varit en nätverksbaserad organisation i 100 år. Genom åren har vi sammanfört personer som på något sätt jobbar med brandskydd för att ni både ska kunna utbyta erfarenheter med varandra och ta del av den expertkunskap som finns inom Brandskyddsföreningen.

När jag pratar med er medlemmar lyfter ni nätverket och kunskapsbytet som några av de främsta fördelarna med medlemskapet, oavsett vilken roll ni har eller vilken bransch ni verkar i. De sistnämnda faktorerna har dock en avgörande betydelse – för allra helst vill ni ha nätverk och kunskap som är relevanta för just er. Från och med 2020 är det precis vad Brandskyddsföreningen kommer att ha som ledstjärna för vad vi ska ge er. Nu tar vi steg för steg, med målet att skapa ett ännu bättre medlemskap med fler nätverk, seminarier, utbildningar och förmåner som riktar sig till specifika roller och branscher. Allt för att möta medlemmarnas behov av att träffas, utvecklas och lära av varandra.

Förutom att börja arbeta mer systematiskt med branschspecifika aktiviteter, kommer vi att förtydliga medlems­erbjudandet och nyttan på flera andra sätt från årsskiftet. Under 2019 har vi gjort undersökningar som visar att en del medlemmar inte känner till vad Brandskyddsföreningen gör. Vissa vet inte att vi tar fram många av de regler, normer och rekommendationer för brandsäkerhet som finns i dag. Andra känner inte till vårt opinions- och remissarbete för ett brandsäkrare Sverige – och att medlemmar har möjlighet att påverka och bidra i det arbetet. Framöver kommer vi därför att lägga mer kraft på att tydliggöra vår roll som en allmännyttig medlemsorganisation och ett kunskapscentrum för brandsäkerhet.

Vårt förbättrade medlemserbjudande innebär också att vi har en ny modell för hur medlemsavgiften ska sättas. För organisationer och företag blir den 10 procent av prisbasbeloppet, vilket betyder 4 650 kronor per organisation. Genom medlemskapet kommer samtliga medarbetare i organisationen att kunna ta del av innehållet i medlemskapet – från seminarier med experter, till speciella medlemsrabatter och branschanpassade rekommendationer.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig medlemsorganisation. För vår del innebär det att vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället, och att vi gör det tillsammans med våra medlemmar. Vi vill utveckla både brandsäkerheten och vårt medlemskap i nära dialog med er, så ni får gärna kontakta mig med förslag och synpunkter. Vi hörs!

Text: Anders Bergqvist, Generalsekreterare Brandskyddsföreningen
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-11-12

Se även