/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Kunskap är det bästa brandskyddet”

”Kunskap är det bästa brandskyddet”

Ulf Andersson
Foto: Markus Pettersson

Ulf Andersson, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Örebro län, tror på att blanda äldre och yngre förmågor för att få bästa resultat.

Få har lika lång och bred erfarenhet av svensk räddningstjänst och brandskyddsarbete som Ulf Andersson. I början av 1970-­talet, efter sin realexamen och några år inom det militära, hoppade han på ett vikariat som brandman i Örebro.

– Idrott har alltid varit en stor del av mitt liv och en sak som lockade med räddningstjänsten var att det fanns bra träningsmöjligheter. Men ganska snart fastnade jag, framför allt för den goda gemenskapen och att det var ett väldigt utvecklande och spännande arbete.

I början pluggade han på kvällarna och tog sin studentexamen vid sidan av jobbet. Kunskapstörstande som han är var Ulf Anderssons plan nämligen att flytta till Stockholm och studera vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Men familjeomständigheter, i kombination med att han trivdes bra inom räddningstjänst­en, gjorde att han blev kvar i Örebro. Och nya kunskaper skulle han få ändå.

– Under mina år på Nerikes brandkår har jag bland annat jobbat med förebyggande arbete, ansvarat för utbildningsavdelningen och hyrts ut som konsult i brand- och säkerhetsfrågor till stora industriföretag. Men jag har också haft operativa tjänster, till exempel som inre befäl. Jag gillar att lära mig nya saker och vill inte stagnera i min utveckling.

Tack vare sitt intresse och engagemang i utbildningsfrågor blev Ulf Andersson tillfrågad 1989 om han ville bli verksamhetsledare – eller huvudkonsulent, som det hette då – för Brandskyddsföreningen Örebro län.

För några år sedan gick Ulf Andersson ­officiellt i pension och hans engagemang i Brandskyddsföreningen, som tidigare hade varit en bisyssla till arbetet på räddningstjänsten, är sedan dess ett heltidsuppdrag.

– Som verksamhetsledare är jag spindeln i nätet för vårt arbete i Örebro län. Vi är en väldigt aktiv lokalförening som erbjuder utbildningar, riskanalyser, utrymningsplan­er och rådgivning. Kunskap är det bästa brandskyddet och för att sprida den är förankring i verkligheten en nyckel. Därför är de lokala föreningarna så viktiga. Det är genom dem vi kommer nära samhället, bygger goda relationer och kan arbeta med hela spektrat för ett brandsäkrare Sverige.

Ett framgångsrikt initiativ från Brandskyddsföreningen Örebro län är bildandet av ett nätverk för de större företagen i regionen. Nätverk­et har i dag omkring 90 medlemmar som bjuds in till kostnadsfria informationsträffar fyra gånger per år. Där får de kaffe, macka och information om en brandskyddsrelaterad fråga – ämnena har omfattat allt från brandfarlig vara och byggnadstekniskt brandskydd till restvärderäddning och krishantering.

En annan uppskattad aktivitet är utbildningen för elever i årskurs sex om konsekvenserna av anlagda bränder och skadegörelse. I början av 1990-talet var Ulf Andersson drivande i att starta utbildningen, som är en föregångare till den nationella utbildningen ”Upp i rök” för högstadieelever. Han var också med när Heta Arbeten startades 1990 och håller fortfarande i dessa utbildningar då och då.

– Räddningstjänsten är en viktig samarbetspartner för oss på Brandskydds­föreningen Örebro län sedan många år tillbaka. Vi hyr in oss i deras lokaler och har en nära samverkan med dem när vi anordnar utbildningar. De är ovärderliga ambassa­dörer för de frågor som vi driver.

För att kunna göra ett bra arbete i dag och i framtiden är det viktigt att förstå sin organisations själ och historia.

– Brandskyddsföreningen och svensk räddningstjänst går långt tillbaka och jag tror att vi blir en starkare röst i brandskyddsfrågor när vi talar om dem gemensamt.

I år är det 30 år sedan Ulf Andersson blev aktiv i Brandskyddsföreningen, men hans drivkraft och intresse har inte minskat.

– Jag tar ett år i taget, men vill naturligtvis fortsätta utvecklas och är nyfiken på det mesta, säger han och fortsätter:

– Sverige är ett jättebra land på många sätt, men vi är ett u-land när det gäller att värdera erfarenhet. Vi har en enorm åldersnoja och tycker att människor är passé så fort de fyllt 50, till skillnad mot i Asien och Amerika. Jag tror att den starkaste konstellationen är att både ha äldre personer med lång erfarenhet och yngre personer med ny kunskap. Det gäller alla verksamhet­er, även Brandskyddsföreningen.

För att den konstellationen ska uppstå behöver naturligtvis en bredd av personer engagera sig, och Ulf Andersson uppmanar alla som är intresserade av Brandskyddsföreningens frågor att bli aktiva i sin lokala förening.

– De största fördelarna med att engagera sig är all kunskap och alla kontakter du får. Och naturligtvis möjligheten att få arbeta för ett brandsäkrare Sverige på alla nivåer.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-05-23

Se även