/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Kan engångsgrillar äventyra allemansrätten?

Kan engångsgrillar äventyra allemansrätten?

En engångsgrill på gräs
Foto: Shutterstock

Utflykter i naturen och en matstund kring grillen har blivit populärt under corona-restriktionerna. Tyvärr fortfarande alltför ofta i sällskap av brand farliga engångsgrillar av aluminium.

DEBATT/ Engångsgrillar skräpar ner, kan skada djur, utgör ett miljöproblem och inte minst är de brandfarliga. Engångsgrillar av aluminium ställs dessutom ofta direkt på lättantändlig mark, till exempel på gräset eller kastas i soptunnan när det fortfarande finns glöd kvar. Vi lär ha 2 000–3 000 ”onödiga” brandtillbud i skog och mark varje år på grund av okunskap. Till exempel oförsiktig grillning och oförsiktigt användande av engångsgrillar, som faktiskt kan resultera i både gräsbränder och nedbrunna hus.

Vi kan ju snegla på hur andra gör. I Norge, till exempel, har man skarpa och tydliga regler: Generellt eldningsförbud att göra eld eller grilla, inklusive att använda engångsgrill, från 15 april till 15 september om man befinner sig i närheten av skog och mark. Punkt slut.

Men mycket har blivit bättre vad gäller engångsgrillar i Sverige. Efter den extremt torra sommaren 2018 med skogsbränder och eldningsförbud i stora delar av landet slutade flera handlare och bensinstationer, efter uppmaningar från Brandskyddsföreningen, att sälja engångsgrillar. Medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel tog snabbt initiativ till en branschöverenskommelse att upphöra med försäljning av engångsgrillar i butikerna så snart de hade kännedom om eldningsförbud på allmän plats. Och den håller än.

På nätet finns det dock flera som säljer engångsgrillar av aluminium och även så kallade miljövänliga engångsgrillar som består av biologiskt nedbrytbara material. Det låter ju bra. Men i reklamen kan det stå: ”Du bara lämnar den åt ekosystemet när den slocknat och det är dags att sätta punkt för utflykten”.

Vi vet att många bränder uppstår just efter avslutad grillning. Glöd kan finnas kvar i upp till ett dygn. Många tolkningar kommer att finnas av ”slocknat”. Hur många kommer därmed att lämna en glödande engångsgrill på marken? Kolen, eller det alternativ som används, ska kännas kall innan man kan ta hand om den på ett säkert sätt.

Det minst farliga och miljövänliga är fortfarande portabla grillar – gärna med nedbrytbara ämnen i stället för kol. Det finns ett stort utbud av lätta och enkla modeller. Det vore också en fördel om de som säljer grillar kunde referera till MSB:s app ”Brandrisk Ute”. I appen kan man till exempel få reda på brandrisken i sitt område, om det råder eldningsförbud och få råd och information om brandskydd.

Tyvärr, känner nog inte heller alla till att den som eldar har ett juridiskt ansvar. Om elden kommer lös och sprider sig kan det få rättsliga följder. Det är inte osannolikt att vi redan i år haft ett antal bränder där personer kan komma att ställas till svars. Vi måste lära oss att förstå brandriskerna – om inte skulle vår allemansrätt i förlängningen kunna ifrågasättas. Och då kanske vi måste göra som norrmännen och införa generella förbud.

Kan-engångsgrillar-äventyra-allemansrätten-Anna-Karin.png
  Anna Karin Källén

Anna Karin Källén, Oberoende konsult, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-06-07

Se även