/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Jag vill ändra samhällets syn på brandsäkerhet”

”Jag vill ändra samhällets syn på brandsäkerhet”

Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Möt Brandskyddsföreningens tillträdande generalsekreterare Mats Björs, som ser fram emot att skapa ett brandsäkrare Sverige genom att göra Brandskyddsföreningen till en ännu starkare samhällsaktör.

Risken för bränder och konsekvenserna av dem har varit närvarande i Mats Björs liv ända sedan barnsben. Under hans uppväxt i Sundsvall var den stora stadsbranden 1888, och Stenstaden som därefter byggdes, ett återkommande samtalsämne både i och utanför skolan.

– Eftersom jag är intresserad av historia blev det nog extra påtagligt för mig, och Sundsvallsbranden har definitivt satt sin prägel på mig. Därför känns det särskilt spännande att axla rollen som Brandskyddsföreningens generalsekreterare, säger Mats Björs.

Han tillträder tjänsten i juni men sedan januari arbetar han en dag i veckan på Brandskyddsföreningen med uppdraget att genomföra en omvärldsanalys. Målet med omvärldsanalysen är att belysa den roll Brandskyddsföreningen har i samhället i dag och hur organisationen upplevs av andra aktörer.

Sitter i Brandforsks styrelse

Närmast kommer Mats Björs från rollen som vd för Swedisol, branschorganisationen för svenska mineralullsföretag, där han har arbetat sedan 2016.

– Ett viktigt argument för att isolera med mineralull är att det bidrar till ett bra brandskydd, eftersom det klassas som obrännbart material. Jag tyckte att brandskyddsfrågan var väldigt intressant och började engagera mig i den. På så sätt kom jag i kontakt med Brandskyddsföreningen, började diskutera brandsäker isolering med medarbetarna, deltog i årsmöten och seminarier, och så vidare, berättar Mats Björs.

Så småningom ledde hans engagemang till att han fick frågan om att bli styrelseledamot i Brandforsk. Detta var i samband med att Brandforsk ändrade organisationsform 2019 och Mats Björs har därmed varit delaktig i att bygga upp den insamlingsstiftelse som Brandforsk är i dag.

– Det är oerhört intressant och inspirerande, precis som mitt kommande uppdrag på Brandskyddsföreningen. Det känns värdefullt att få vara med och bidra till något så viktigt som ett brandsäkrare Sverige, säger han.

Förbättrade betongens image

I grunden är Mats Björs civilingenjör och efter examen från Chalmers tekniska högskola 1986 jobbade han först som arbetsledare på ett byggföretag, sedan som projektledare och därefter marknadskommunikationschef på Cementa. År 2000 började han som vd för Betongvaruindustrin, numera Svensk Betong, och därefter har han haft motsvarande roll i ytterligare tre branschorganisationer.

– Branschorganisationerna har ganska olika karaktär, men gemensamt har varit att jag som vd för dem har jobbat mycket med förändringsarbete och opinionsbildning. Till exempel arbetade jag med att förbättra betongens image som byggmaterial när jag var på Betongvaruindustrin, och på Byggherrarna var en viktig uppgift att stärka byggherrerollen genom att bland annat driva opinion och ta fram utbildningar. Också på VVS Företagen, numera Installatörsföretagen, var utbildningar och kompetensutveckling för medlemsföretagen en central del, säger Mats Björs.

Dialog med medlemmar

Under sina drygt 20 år som vd för olika branschorganisationer har Mats Björs samlat på sig många erfarenheter som han nu tar med sig till Brandskyddsföreningen.

– Jag har naturligtvis inte fått uppdraget som generalsekreterare för att jag har specialistkompetens inom brand, för det har jag verkligen inte. Det finns det redan gott om inom Brandskyddsföreningen. Däremot har jag erfarenhet av att forma organisationer, driva opinion och skapa ett förändringstryck i samhället, säger han och fortsätter:

– Jag vill ändra samhällets syn på brandskydd och brandsäkerhet. Det ska vara en självklarhet i vardagen för både företag och enskilda människor, och inte en fråga som bara kommer upp på tapeten vid stora, katastrofala bränder, säger han.

Redan nu har Mats Björs flera aktuella frågor som han ser fram emot att driva. Han nämner bland annat brandsäkra fasader, brandsäkerhet för äldre som bor kvar hemma, samt ett ökat fokus på hållbarhet och brandskydd i Boverkets byggregler. Och sin vision har han redan klar:

– Min förhoppning är att skapa ett brandsäkrare Sverige genom att göra Brandskyddsföreningen till en ännu starkare samhällsaktör. Planen för hur det åstadkommas vill jag utforma tillsammans med både medarbetare och medlemmar. Jag är övertygad om att alla har något att bidra med och därför är min omvärldsanalys under våren ett viktigt startskott.

 

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-02-19

Se även