/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Jag drivs av att lära ut”

”Jag drivs av att lära ut”

Björn Wennerholm
Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Det var aldrig en pojkdröm för Björn Wennerholm att bli brandman. Ändå blev det inom brandskyddsområdet han fastnade – och han kom att bli en av de drivande krafterna inom Heta Arbeten®.

Idag finns cirka 350 000 certifierade hetarbetare i Sverige och cirka 500 instruktörer arbetar över hela landet med att utbilda inom behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Björn Wennerholm är en av dem.

– Jag har alltid varit intresserad av att utbilda. Jag drivs av att lära ut viktig information och att se hur man kan utbilda för att nå fram på ett bra sätt, säger han.

När Heta Arbeten® i år firar 30 år, firar Björn Wennerholm att han varit en del i arbetet lika länge. Tillsammans med Brandskyddsföreningen har han nämligen varit drivande i den stora utbildningsinsats som skett i Sverige kring Heta Arbeten®.

– Det har varit en både rolig och utvecklande resa. Förutom att utbilda hetarbetare och instruktörer har jag varit med och producerat utbildningsmaterial tillsammans med Brandskyddsföreningen och sett hur kunskapsnivån höjts.

Driver egen brandskola

Björn Wennerholms bakgrund inom brandskydd går dock tillbaka ännu längre. Redan 1980 började han inom räddningstjänsten. Han hade vänner inom brandkåren och när de sökte personal lämnade han in en ansökan, och antogs.

– Det här var precis efter att brandkåren hade gjort ändringar i arbetstiden och skiftschemat gått från dygn till delat dygn så de behövde mycket ny personal.

Sju år senare startade han och en kollega Wennerholms brandskola för att under lediga dagar utbilda inom brandskydd och första hjälpen. Efter några år tog han över hela företaget och slutade inom räddningstjänsten för att satsa helhjärtat på utbildning.

– Under 90-talet fanns ett stort behov av utbildning inom brandområdet. Räddningstjänsten hade inga utbildningar då, men jag såg ett behov och började utbilda kommuner, förskolor, skolor och även väktare för de behövde ha brand- och första hjälpen-utbildning.

Sedan dess har hans uppdrag vidgats och i dag gör han också riskutredningar och utbildar inom systematiskt brandskyddsarbete. Han utbildar också sjukvården och bensinstationer inom utrymning, släckning och hantering av brandfarliga varor.

– Inom sjukvården har det skett en jättestor kunskapsutveckling kring brand och utrymning. Under 90-talet handlade det om att utrymma, i dag ligger fokus på att lära sig att släcka den lilla branden för att slippa utrymma.

Jobbar långsiktigt med företag

Genom åren har han sett hur konkurrensen har ökat. Från att ha varit en av få utbildare är det nu långt fler i branschen. Men Björn Wennerholm har många långa kundrelationer där han får återkomma och göra utbildningsinsatser år efter år – ett tecken på att hans expertis efterfrågas och värdesätts.

– Jag älskar mötet med människor. Att sedan få bra respons efter en utbildning är ett bevis på att det jag gör uppskattas. Jag märker också att folk gillar upprepning. Kunskap försvinner om den inte underhålls så det är bra att fylla på med jämna mellanrum, säger Björn Wennerholm och fortsätter:

– Det är kul att jobba långsiktigt med företag för att på så sätt se resultat, och att kunskapen används på rätt sätt.

Krav på en instruktör

Även sättet att utbilda har förändrats under Björn Wennerholms yrkestid. Utbildarens roll har blivit viktigare och han upplever att allt inte längre handlar om studiematerialet. Trots att hans arbete innebär att stå inför en grupp och prata, menar Björn Wennerholm att det är helt andra egenskaper än en hög röst som krävs för att vara en bra instruktör.

– I det här jobbet krävs stora öron och liten mun. Man behöver vara lyhörd och ödmjuk inför uppgiften, säger han och fortsätter:

– Att lära ut är en sak, men att få mottagaren att lära in är alltid en utmaning. Det handlar om att förmedla ett budskap så att de förstår och tar in det. Jag tror att min styrka är att prata med folk så att de förstår. Det handlar om att målgruppsanpassa budskapet – att lägga sig på rätt nivå och varken göra det för svårt eller för konstigt. Med brandskydd är det viktigt att alla förstår. Budskapet får inte gå förlorat.

Som instruktör gäller det också att hålla sig uppdaterad i allt från pedagogik till ämnesområdet Heta Arbeten®, nya byggmaterial och brandrisker. Därför har han på senare år läst pedagogik på Stockholms universitet och kvalificerad olycksutredning vid Karlstads universitet för att utveckla sig själv och sitt kompetensområde.

– Sedan är jag nyfiken och gör mycket omvärldsbevakning, pratar med kollegor och läser brandrapporter för att hålla mig ajour. Det finns mycket intressant att ta med sig så det gäller att vara uppmärksam. Sociala medier är perfekt för att följa med i vad som händer inom brandområdet.

Ökad digitalisering

Framtiden då? Björn Wennerholm ser att utvecklingen går mot fler webbutbildningar. Att fler utbildningsdelar kommer att bli digitala i allt större utsträckning, det blev särskilt aktuellt under våren 2020 när coronapandemin kom.

– Det kräver en lite annan pedagogik och utmaningen är att få deltagarna att känna sig delaktiga. Oavsett kursform måste alla känna att de kan ställa en fråga om de inte förstår.

För egen del har han än så länge inga planer på att trappa ner.

– Så länge det är kul tänker jag fortsätta att utbilda.

Text: Lina Zommordi
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-10-06

Se även