/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Hur farliga är egentligen utrymningsspel?

Hur farliga är egentligen utrymningsspel?

En exit skylt på ett golv

Fem unga flickor dog i en brand när de spelade escape room i Polen. Men vilka krav på brandsäkerhet ställs det egentligen på denna typ av spel?

Klockan var runt fem på eftermiddagen när brand­en startade i lokalen i Koszalin. De fem flickorna skulle fira en födelsedag genom att spela ett escape room när gasbehållaren, som användes för att värma upp lokalen, fattade eld i rummet intill. En 25-årig anställd man fanns på plats, men kunde inte ta sig till det rum där flickorna var inlåsta. Alla fem omkom i branden och mannen skadades svårt.

Enligt Koszalins åklagare var dörrhandtaget till rummet borta och gömt eftersom det ingick i spelet att hitta det. Eftersom det inte fanns någon annan utgång var det omöjligt för flickorna att fly och de dog av kolmonoxidförgiftning. En talesman för brandkåren i Koszalin berättade att de varit tvungna att använda våld för att få upp dörren. Den 25-årige ­anställde mannen fördes till sjukhus med bränn­skador. Ägaren, en 28-årig man, har senare åtalats för att ha vållat flickornas död.

Branden var en tragedi som skakade Polen. President Andrzej Duda kallade det för ”en fruktansvärd händelse”. Olyckan ledde också till att flera myndigheter fick upp ögonen för denna typ av verksamhet och bestämde sig för att kontrollera alla escape rooms i Polen, omkring 1 100 stycken, och inom bara några dagar fick 53 stycken stänga.

Även andra länder har riktat uppmärksamheten mot denna typ av spel. I februari gjorde Finland, med anledning av branden i Polen, en inspektion av sina escape rooms. Enligt det finska public servicebolaget Yle befanns då 19 av ett hundratal undersökta rum ha så allvarliga brister att de stängdes tills felen åtgärdades.

Escape room är en underhållningsaktivitet där spelarna ofta består av en grupp vänner som blir inlåsta i ett rum och sedan har en timme på sig att ta sig ut. Själva spelet inramas av en handling. Kanske får spelarna veta att en galen professor har tagit dem till fånga. Nu är han ute på promenad och de måste ta sig ut innan han kommer tillbaka. Genom att lösa gåtor och pussel hittar spelarna till slut en nyckel eller kod till dörren och kan fly.

Hur så kallade escape rooms uppstod är inte helt klarlagt. Vissa menar att de första kom i Japan i början av 2000-talet. De var då ett slags dataspel som utspelades i verkligheten. Andra säger att de har sitt ursprung i USA. Hur det än förhåller sig med den saken, idén spred sig snabbt och escape rooms blev särskilt populära i Östeuropa.

Aktiviteten är omtyckt också i Sverige. I dag finns det drygt 40 arrangörer här. En som testat att spela är Björn Almberger, brandlarmsexpert på Brandskyddsföreningen. I efterhand har han tänkt på brandsäkerheten.

– Arrangörerna gick inte igenom mycket om brandskydd, men att därifrån säga att ingenting fungerar vore väl tufft, säger han. De sa att om något problem uppstår så finns en så kallad panikknapp. Om man trycker på den så öppnas allting. Men när jag tänk­er tillbaka så känns det oklart. Om det uppstår en brand och brandlarmet aktiveras, om det nu finns ett sådant, vad händer med rummet jag befinner mig i? Måste jag själv låsa upp eller öppnas alla dörrar automatiskt?

Första gången 36-årige Jacob Rockström från Täby spelade ett escape room var för fyra år sedan. Han var i Spanien med sin flickvän och de letade efter något att göra.

– Vi fastnade direkt. Jag tycker om att lösa pussel och att jobba tillsammans, berättar han.

2016 öppnade Jacob Rockström och hans flickvän Twisted Keys Escape Room i Norrköping. Då fanns det bara några få escape rooms i Sverige och de låg nästan bara i storstäderna.

– Vi bygger allt själva. Pusslen är special­gjorda och integrerade i rummet.

Sedan september förra året håller Twisted Keys Escape Room till i Solna. Jacob Rockström berättar att det i branschen pratats mycket om olyckan i Polen.

The Haunted Attraction Association är en amerikansk organisation som bland sina medlemmar har escape room-arrangörer. Efter brand­en gjorde organisationen ett uttalande på Facebook där de sa att en liknande händelse som den i Polen inte var sannolik i USA. Här låser man inte rummen och lokalerna kontrolleras av brandinspektörer.

I Facebook-forumen återkommer ofta ­frågan om branden handlar om escape rooms i sig eller om bristande brandsäkerhet i Polen och Östeuropa.

De stora svenska medierna rapporterade också om händelsen. Jacob Rockström säger att det har hänt att kunder nämnt den.

– Ja, några har kommenterat det. Det har jag också hört från andra escape room-ägare.

Övervakas av spelledare

I debatten som uppstod efter branden i Polen har en del arrangörer ifrågasatt behovet av att låsa. Jacob Rockström berättar att på Twisted Keys är dörrarna alltid olåsta.

– En anledning är just brandsäkerheten. Bara för att det kallas för escape room behöver målet inte vara att man ska låsa upp dörren för att ta sig ut. Alla våra rum har en handling med slutmålet att lösa ett uppdrag. Så har det alltid sett ut och så kommer det alltid att vara, säger han.

Han berättar att de efter branden i Polen har lagt om sina rutiner. Nu läggs stor vikt vid att alltid berätta för spelarna att dörren är olåst.

– Tidigare sa vi det kanske inte alltid. En del spel­are kan ha lite klaustrofobi så därför brukade vi säga att om det händer något så kan de alltid ta sig ut. Men nu betonar vi att dörren är olåst. Någon gång har det hänt att en kund har sagt att de precis tänkte fråga med anledning av branden i Polen.

Ett escape room har alltid en spelledare, en anställd som följer vad deltagarna gör i rummet via en tv-skärm. Om spelarna inte lyckas lösa ett pussel eller kör fast kan de få hjälp att komma vidare.

Twisted Keys har för tillfället bara ett ­escape room, men planen är att ha tre stycken till sommaren. Om det spelas i två rum sam­tidigt behövs alltså två spelledare.

– Det skulle kunna vara så att man ibland har koll på två rum, men det normala är att man är spelledare för ett rum. Som spelledare måste du veta vad spelarna har gjort för att kunna ge dem en bra upplevelse.

Tydligt skyltat ett måste

Lisa Björk, brandingenjör på Brandskyddsföreningen, berättar att det är BBR, Boverk­ets byggregler, som reglerar hur utrymningen ska ske vid nybyggnad, ombyggnad eller ändrad verksamhet.

– Escape rooms hamnar ofta i det som kallas verksamhetsklass 2A, lokaler för mindre än 150 personer. Hit räknas till exempel också små butiker och utrymningssäkerheten och brandsäkerheten ska ligga på samma nivå som där. Men det betyder inte att escape rooms ska ha exakt samma brandskydd. Utformningen av brandskyddet beror på hur lokal­erna och verksamheten ser ut och ska anpassas efter varje specifikt fall.

Hon påpekar att en butik ofta är överskådlig vilket gör det lätt att se var utrymningsvägarna finns.

– Det är inte säkert att samma sak gäller för escape rooms där det ofta bara finns en väg ut. När person­erna väl har tagit sig ut är det därför viktigt att det finns vägledande markeringar, utrymningsskyltar, och att det är tydligt skyltat hela vägen ut i det fria, säger Lisa Björk.

Alla känner inte till att man måste söka bygglov inte bara vid en ombyggnation utan i många fall också när verksamheten i lokalen ändras.

– Det är alltså inte bara omfattningen av själva byggnationen som gör att man måste söka bygglov. Kanske har escape room-lokalerna varit kontor tidigare. Att byta från kontor till evenemangslokal är en tydlig verksamhetsförändring. Även i de fall där bygglov inte behövs anser Brandskyddsför­eningen att en brandkonsult ska tas in. Samma krav ställs ändå på brand- och utrymningssäkerhet och en brandkonsult kan hjälpa till att beskriva och utreda de kraven, säger Lisa Björk.

Hon understryker vikten av att spelarna vet hur de ska ta sig ut.

– De ansvariga borde informera besökarna om hur de ska bete sig vid en brand, både hur de tar sig ut ur rummet och om den fortsatta utrymningsvägen hela vägen ut i det fria. Det viktigaste för besökare att veta, om det skulle hända någonting, är hur de tar sig ut.

I det escape room som Björn Almberger spelade, liksom i många andra, finns en panikknapp som öppnar den låsta dörren. Generellt är det, enligt BBR, godkänt att ha en elektrisk öppningsknapp i vissa verksam­heter, men den måste utformas på ett visst sätt.

– Det ska vara uppenbart att den öppnar just den här dörren. Knappen ska sitta precis intill dörren och det vara tydligt skyltat att man ska trycka på den för att öppna. Knappen ska också vara belyst, säger Lisa Björk.

Ett av de mer spännande momenten i spelet är att öppna luckor och hitta dolda utrymmen. Många escape rooms består i själva verket av flera rum, dolda bakom lönndörrar, som spelarna hittar under spelets gång. Lisa Björk menar dock att det gör att utrymningsvägen blir mer oklar.

– Ja, finns det två eller tre rum är det inte längre lika tydligt hur man tar sig ut och då behövs troligtvis utrymningsskyltning.

Många escape rooms ser ut som kontor eller laboratorier. Eftersom det finns ett inslag av teater över verksamheten skulle det kunna vara så att spelare uppfattar ett tjutande brandlarm som en del av spelet.

– Det är något vi har funderat över. Vi har brandlarm inkopplat, men om det skulle utlösas kan det misstas för något som sker i spelet. Men eftersom vi övervakar spelarna hela tiden så kan vi direkt meddela dem att det är på allvar och stoppa spelet, säger Jacob Rockström.

Han berättar att Twisted Keys håller på att göra en ny instruktionsvideo och att de nu funderar på om de ska nämna att brandlarm inte är en del av spelet.

Rekommenderar brandlarm

Lisa Björk säger att det inte alltid finns krav på brandlarm för den här typen av lokaler, men att Brandskyddsföreningen rekommenderar det.

– Framför allt för personsäkerheten, eftersom människor kan befinna sig en längre tid i enskilda escape rooms. Vid detektion kan personalen på plats larmas så att de får reda på att något har inträffat. Det är inte alltid de tjutande sirenerna vi vill åt. Sådana kanske inte heller är lämpliga i den här typen av lokal­er. Det kanske framförallt är personalen på plats som ska veta om något inträffat så att de kan hjälpa till vid en utrymning eller hinna gå och släcka.

Hon tycker inte escape rooms behöver vara problematiska i sig.

– När det gäller brandsäkerhet går det mesta att lösa genom att följa de regler som finns när det gäller byggnaden och lokalerna. Även det organisatoriska brandskyddet är viktigt. Personalen ska till exempel hjälpa dem som befinner sig på plats att ta sig ut. Escape rooms kan bestå av speciella lokaler och man ska inte förutsätta att alla vet hur de ska ta sig ut. Det gäller att vara tydlig, både via utrymningsskyltning och genom information till besökarna, säger Lisa Björk.

Text: David Isaksson
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-05-23

Se även