/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Hur digitaliserar vi heta arbeten säkert?

Hur digitaliserar vi heta arbeten säkert?

"Alla som går behörighetsutbildningen och har certifikat Heta Arbeten® kan kostnadsfritt hämta appen", säger Nicklas Larsson, huvudinstruktör Heta Arbeten®.

”På vårt företag utförs många brandfarliga heta arbeten och vi har hört att det finns en app för att sköta tillståndsgivningen via mobilen. Hur fungerar det, och vilka andra funktioner finns det i appen?”

SVAR/ App Heta Arbeten® lanserades av Brandskyddsföreningen hösten 2020. Den är framtagen som ett stöd och verktyg i det dagliga arbetet för hela hetarbetsteamet: tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Syftet är att både höja säkerheten och effektivisera processen kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, så att teamet kan fokusera på jobbet som ska utföras.

I appen finns den digitala tillstånd- och kontrollistan som gör att tillstånd kan skrivas direkt i mobilen eller läsplattan. Den tillståndsansvariga får bland annat stöd i riskbedömningen och leds genom hela tillståndsgivningen. Man kan också ta bilder av platsen och arbetet samt lagra dessa digitalt tillsammans med tillståndet. I appen kan hetarbetaren också visa sitt digitala certifikat, beställa nytt kort, registrera sitt certifikat i ID06 Kompetensdatabas, hitta information om närmsta utbildning och mycket mer. Här finns också en kunskapsbank med svar på vanliga frågor som rör brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, samt Grundbok Heta Arbeten® i digitalt format på flera olika språk.

Alla som går behörighetsutbildningen och har certifikat Heta Arbeten® kan kostnadsfritt hämta appen. Den är en så kallad webbapp som du laddar hem via app.hetaarbeten.se i webbläsaren på din smarta telefon. Därefter kan du lägga till den på telefonens hemskärm för snabb åtkomst, även online. Vi valde att skapa en webbapp i stället för en ”vanlig” mobilapp för att användarna ska vara säkra på att de alltid har den senaste versionen, och inte behöver ladda ner en ny app om det till exempel kommer nya funktioner eller regeländringar för heta arbeten.

Appen utvecklas ständigt och en av de senaste nyheterna är sökfunktionen i kunskapsbanken. I stället för att klicka dig fram till informationen du letar efter, kan du nu skriva in ett sökord och få fram all kunskap kopplad till ordet – en snabb och viktig hjälp ute på fältet.

Nästa nyhet på tur är ett administrationsgränssnitt. Det är en premiumfunktion där företag och beställare kan logga in och få en överblick över alla sina brandfarliga heta arbeten. De kan enkelt planera och administrera arbetena genom att till exempel delegera tillståndsansvar, följa pågående arbeten i realtid och begära ut statistik över de arbeten som utförts. Det finns ett stort intresse för administrationsgränssnittet och i skrivande stund pågår programmering och testprojekt för fullt, med målet att funktionen ska lanseras innan årets slut.

Heta Arbeten®

Nicklas Larsson, Huvudinstruktör Heta Arbeten®, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-09-27

Se även