/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Heta Arbeten® lanserar digital tillstånd- och kontrollista

Heta Arbeten® lanserar digital tillstånd- och kontrollista

En hand som håller i en mobil och skärmen visar den digital tillståndslistan

Genom att använda den digitala tillstånd- och kontrollistan går det att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och göra uppföljningar på arbetsplatsen.

Att fylla i tillstånd manuellt på papper tar tid. Det kan vara särskilt stressigt ute i industrin eller på byggarbetsplatser. För att förenkla arbetet har Brandskyddsföreningen tagit fram en digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®.

– Nu är det möjligt att utfärda tillstånd lättare eftersom du alltid har listan med dig i en digital enhet och tillståndsgivning och signering sker direkt på plats. På så vis höjs säkerheten, säger Tobias Plantin, projekt­ledare.

En annan viktig del handlar om behörighetskontrollen. De stora svenska försäkringsbolagen kräver att alla som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har ett giltigt certifikat. Med den digitala listan är det nu enklare att kontrollera att alla i teamet har rätt behörighet.

– Tidigare har kontrollen gjorts genom att titta på hetarbetarens certifikat. Men med den digitala lösningen finns en direktkoppling till databasen för certifierade hetarbetare, vilket gör att det inte går att koppla en hetarbetare till ett tillstånd om personen inte har ett giltigt certifikat.

Enklare riskbedömning

Konceptet Heta Arbeten handlar om brandfarliga heta arbeten som utförs på en till­fällig arbetsplats. Det kan till exempel vara svetsning eller skärning liksom arbeten med snabbroterande verktyg, takarbete eller ogräsbränning. För att få utföra dessa arbeten krävs att en riskbedömning av det planerade arbetet görs. Det måste också finnas ett tillstånd för varje arbete. Det är här den digitala tillstånds- och kontrollistan kommer in. Den digitala listan utgår från de säkerhetsregler som finns och genom att gå igenom dessa gör man en riskbedömning av arbetet.

– Att göra rätt riskbedömning kan vara svårt, men med den digitala listan blir det enklare och säkrare. Det blir också effektivare än med papperstillstånd eftersom du kan skala upp eller ner listan beroende på vad du ska göra för arbete och vilket tillstånd du söker, säger Tobias Plantin.

Med listan kommer också påminnelser om när ett tillstånd startar, löper ut eller avslutas.

Nöjda användare

I arbetet med att ta fram den digitala versionen har fokus legat på att skapa en produkt som fungerar ute i fält. Efter att ha testats i ungefär ett år släpptes den digitala versionen i januari. Under testperioden har syftet varit att fånga upp behov och önskemål kring de olika funktionerna.

– Flera företag har testat listan och vi har utvecklat funktionerna utifrån den feedback vi fått och från användarnas önskemål. Det var ett nära samarbete som har lett till ett bra resultat, säger Tobias Plantin.

Listan används nu av flera stora företag som ser fördelarna med den digitala versionen.

– Den är jättesmidig att använda både för mig och de hetarbetare som jag har kontakt med. De behöver inte komma till mig för att skriva på papper, utan kan göra det direkt i enheten, säger Diana Baghdo, arbetsledare produktion, på Skanska.

Just nu är hon och hennes team på Södertälje sjukhus där de hjälper till med ombyggnationen. I deras arbete ingår bland annat svetsning och brandtätning.

– Det är enklare sökfunktioner när det är digitalt. När man, som jag, utfärdar ungefär fem tillstånd varje dag vill man att det ska gå snabbt och smidigt, säger Diana Baghdo.

I och med att tillståndsformulären fylls i digitalt sparas de också på ett enkelt sätt, vilket gör det möjligt att snabbt hitta dem igen.

– Det är bra att man inte behöver tänka på att tillstånd kan försvinna eller fundera på var man har lagt det, som med ett pappersdokument. Allt finns digitalt, och det går att direkt skicka kopior via mail. Vi är på väg att bli pappersfria och det är bra, säger hon.

Dokumentera arbetet

En fördel är också att man kan fotografera arbetsplatsen med mobiltelefonens kamera för att följa upp arbetet. Dokumentationen sparas sedan tillsammans med tillståndet.

I den digitala listan är vissa fält i formuläret tvingande vilket gör att fler tillstånd numera fylls i korrekt.

– Det höjer säkerheten och skapar bättre kvalitet på de tillstånd som skrivs. Nu går det också att klicka sig vidare för att få tips, råd och mer information, säger Tobias Plantin.

Genom användandet av den digitala tillståndslistan hoppas Brandskyddsföreningen nu få ännu bättre underlag för att utveckla skadepreventionskonceptet Heta Arbeten, speciellt som alltfler börjar använda listan.

– Vi har runt 350 000 hetarbetare i Sverige. Vi hoppas att fler börjar använda den här digitala tjänsten för att effektivisera sitt arbete och inse alla de fördelar som finns.

Alla som har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten har gratis tillgång till tillstånd- och kontrollistan genom hetaarbeten.se. Listan fungerar bäst på mobiltelefon och surfplatta, men går också att använda från dator.

Text: Lina Zommordi
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >Publicerad: 2019-04-09

Se även