/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Fyrverkeribranschen går i bräschen

Fyrverkeribranschen går i bräschen

Erik Nilsson, ordförande för Sveriges Fyrverkeribranschförbund, SFB, hoppas att förbudet minskar antalet skador orsakade av fyrverkerier, men menar att det är ett långsiktigt arbete som kräver många samverkande insatser. Foto t.h: Pexels

Sveriges fyrverkeribranschförbund, SFB, tog initiativ till att raketer med styrpinne inte skulle få användas utan tillstånd. De genomför också egna kontroller och utbildar återförsäljare.

När raketer med styrpinne blev tillståndspliktiga i fjol efter beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, var de sedan länge bortplockade ur många butikers sortiment. Det beror på att medlemmarna i Sveriges fyrverkeribranschförbund, SFB, bestämde sig för att sluta importera dessa pjäser redan 2017.

– Raketer med styrpinne stod för ungefär en fjärdedel av fyrverkeriförsäljningen, så det var inte ett helt självklart beslut. Men vi såg att många hanterade dem på ett felaktigt sätt, de var överrepresenterade i olycksstatistiken och dessutom hade antalet skador reducerats kraftigt i Norge sedan de förbjöd raketer med styrpinne. Branschförbundet verkar för en säker användning av fyrverkerier och därför blev beslutet att sluta sälja dem till allmänheten, säger Erik Nilsson, ordförande för SFB.

Långsiktigt arbete

Alla stora svenska fyrverkeriimportörer är medlemmar i SFB och tillsammans står de för mer än 90 procent av försäljningen av konsumentfyrverkerier. Efter förbundets beslut 2017 inledde de en dialog med MSB för att stoppa all försäljning av raketer med styrpinnar till allmänheten, både för att minska antalet skador och för att få en jämnare konkurrens på marknaden. Efter drygt två år, den 1 juni 2019, började de nya reglerna att gälla och sedan dess är det förbjudet för alla utan utbildning och tillstånd att köpa och använda dessa pjäser.

– Otydlig rapportering i media gjorde att många tyvärr fick uppfattningen att alla fyrverkerier förbjöds. Det stämmer alltså inte, utan reglerna gäller bara raketer med styrpinne, säger Erik Nilsson, och fortsätter:

– Förhoppningsvis bidrar detta till att minska antalet skador orsakade av fyrverkerier, men det är ett långsiktigt arbete som kräver många samverkande insatser.

Olaglig näthandel

Erik Nilsson berättar att SFB:s medlemmar arbetar på flera sätt för att förbättra säkerheten kring fyrverkerier, bland annat genom kontroller av produkterna.

– För att fyrverkeriartiklar ska få CE-märkas måste de kontrolleras när det bland annat gäller funktion. Eftersom de flesta tillverkare finns i Kina görs kontrollen där. Men SFB:s medlemmar nöjer sig inte med det utan gör även kontroll på hemmaplan. Dels för att säkerställa fyrverkeriernas funktion, att de är säkra, och dels för att märkningen ska vara korrekt.

Fyrverkerier som säljs i Sverige måste vara godkända, klassificerade och märkta. Märkningen ska vara på svenska, och förutom CE-märkningen och en tydlig bruksanvisning ska märkningen bland annat innehålla information om artikeln, tillverkaren, mängd explosiv vara och säkerhetsavstånd.

– De senaste åren har vi dessvärre noterat att det används smällare som kommer från andra länder. Smällarna är sedan 2001 inte tillåtna att säljas i Sverige. Det handlar dessutom om smällare som är mycket kraftfullare än de vi hade här när de var tillåtna. De olagliga smällarna köps förmodligen via internet, det finns utländska webbsidor som till och med tydligt riktar sig till svenska konsumenter. I den frågan är det ett problem att det på europeisk nivå kan vara stor variation i vad som är tillåtet och inte i olika länder, säger Erik Nilsson.

Utbildar återförsäljare

Ytterligare en viktig del i branschförbundets arbete är att sprida information och kunskap om fyrverkerier.

– Vi har sett till att det finns en bra utbildning för återförsäljare av fyrverkerier. Där lär de sig regelverket, vilka typer av fyrverkerier som finns, hur de ska hanteras och så vidare. Vi har också tagit fram en detaljerad och praktisk skrift som återförsäljarna kan använda i sitt arbete. När butikspersonalen har god kunskap kan de förmedla den vidare till sina kunder, det vill säga användarna, säger Erik Nilsson.

SFB riktar också information direkt till allmänheten, bland annat genom sin hemsida, pressmeddelanden och den märkning som finns på fyrverkeriartiklarna.

– Fyrverkerier ska ge en upplevelse, det ska vara något positivt och festligt utöver det vanliga. Men det kräver att alla tar sitt ansvar och bara använder godkända, lagligt handlade fyrverkerier – och använder dem på ett säkert sätt.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även