/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Forskningsmässigt ligger vi i framkant”

”Forskningsmässigt ligger vi i framkant”

Thomas Gell
Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Att sitta på kontoret är överreklamerat och lösningen på framtidens utmaningar kring brandsäkerhet stavas Ikea. Det är några av insikterna som Thomas Gell, forsknings- och innovationschef på Brandskyddsföreningen, tar med sig när han nu går i pension.

– Jag är skeppsbyggare men har aldrig ägt annat än en eka. Kanske blir det ändring på det nu, säger Thomas Gell med ett hjärtligt skratt.

När han ser tillbaka på en lång internationell karriär inom brandsäkerhetsvärlden är i alla fall en sak säker: han kommer knappast att sitta sysslolös som nybliven pensionär. Men vi tar det från början.

Det var egentligen en ren slump att Thomas Gell började jobba med brandsäkerhet. Som nyutexaminerad skeppsbyggnadsingenjör arbetade han med att tillverka propellrar men kärleken förde honom till Karlstad – och en ny karriär.

– Jag såg att Räddningsverket i Karlstad sökte medarbetare och visste inte så mycket om verksamheten. Men jag tyckte att det lät positivt, som någonting jag skulle vilja vara en del av.

Internationellt fokus

Redan under de första åren på Räddningsverket arbetade Thomas Gell internationellt och ”hade praktiskt taget klippkort till ­Genève” eftersom han hanterade regelverk som bestämdes av FN. Det internationella arbetet har bara intensifierats sedan dess, inte minst i hans roll på Brandskyddsföreningen.

– Jag är övertygad om att vi behöver bli bättre på att dela med oss av data, statistik och kunskap, att använda de nätverk vi har för att lära av varandra. I befolkningsmängd är Sverige mindre än New York men forskningsmässigt ligger vi faktiskt i framkant.

När Thomas Gell pratar om sitt jobb märks det tydligt varför han jobbat med brandsäkerhetsfrågor, både forskningsnära och internationellt, under större delen av sin karriär. Resan har gått via bland annat Nationellt centrum för lärande från olyckor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och vidare till Brandforsk och slutligen Brandskyddsföreningen. Det är helt enkelt hans passion.

Kanske var det just därför som han blev uppringd av Anders Bergqvist, dåvarande generalsekreteraren för Brandskyddsföreningen, 2016.

– Brandskyddsföreningen skulle bli en mer kunskapsdriven organisation. Anders erbjöd mig att vara med i arbetet med att modernisera Brandforsk och göra om det från en förening till en stiftelse. Självklart tackade jag ja, berättar Thomas Gell.

– Nu är Brandforsk en stiftelse med en del nya inslag i verksamheten, bland annat en forskarskola för ”kommundoktorander” från räddningstjänsterna.

Brandsäkerhet på flera nivåer

Under den tid som Thomas Gell har varit på Brandskyddsföreningen finns det några projekt han är extra stolt över.

– Jag brukar säga att bra projekt måste ha bra namn. Och just KUB, Big Exit och Brinnovation är jag väldigt glad över, både projekten och namnen.

KUB handlar om att utvärdera de hembesök som görs för att förebygga bränder – ett viktigt arbete som tidigare saknat utvärdering.

– Var görs hembesöken och var gör de mest nytta? Det är frågor vi måste ställa så att vi kan få underlag för att jobba smartare och mer målinriktat, säger Thomas Gell.

– Det är viktigt att dra lärdomar av bränder och även att kunna beskriva det förebyggande arbetet. Att samla ihop, systematisera och utvärdera information.

Medan KUB handlar om hemmen så ligger fokus i Big Exit i stället på brand­säkerhet i publika miljöer.

– Man glömmer lätt hur farligt det kan vara, tänk bara på diskoteksbranden i Göteborg -98. Inom ramarna för Big Exit kommer vi att starta en utbildning för bland annat ansvariga för brandsäkerhet vid större event och konserter. Vi vet att personalens kunskap och inställning kan vara helt avgörande, säger han.

Brinnovation startade som en tävling och lyckades på kort tid sätta fokus på betydelsen av innovation inom brandsäkerhetsområdet.

– Jag tror att det finns potential att gå vidare och få till något mer bestående. Vi fick ett antal mycket starka partners som visat intresse för detta, så varför skulle det inte kunna bli en permanent inkubator för innovationer inom brandområdet?

Framtida inriktning

Morgondagens brandsäkerhet kommer i allt högre grad att handla om data och kunskapsinsamling, tror Thomas Gell. Men också att andra aktörer kan komma in och driva förändringen.

– I andra branscher går det ju snabbare. En modern bil har ordentliga säkerhetssystem för att industrin driver frågan, medan du själv måste gå och köpa ett eget brandlarm till din bostad, säger Thomas Gell.

– Det gäller att få de som designar våra boendemiljöer att ta ett större ansvar. Tänk om vi kunde få Ikea att ta ett ordentligt kliv upp på brandsäkerhetsstegen, det skulle ta skruv.

När han nu går i pension lämnar han bara delvis Brandskyddsföreningen, eftersom han kommer engagera sig i föreningens lokala avdelning i Värmland.

– Jag tror på den ideella sektorn och att många av oss kommer behöva hjälpa till mycket mer för att bevara det goda folkhemmet.

Blir det någon båt då?

– Ja, det är väl på tiden ändå. Det får bli en puttrig motorbåt som passar för ”gubbsegling”. Så får det bli.

Text: Anna Dahlbeck
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även