/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Flygförsening utöver det vanliga

Flygförsening utöver det vanliga

Inuti en flygplats
Foto: Thomas Trutschel / Photothek

Den har kallats för en skandalflygplats och blivit något av ett skämt i Tyskland. Det här är historien om hur ett undermåligt brandskydd blev början på en nästan tio år lång försening för Berlins nya flygplats och hur den till slut öppnade när flygtrafiken stod stilla.

Ambitionen för flygplatsen Berlin-Brandenburg, med tilläggsnamnet Willy Brandt och förkortningen BER, har det aldrig varit något fel på. Berlin behövde en ny och modern flygplats som kunde ersätta Berlin- Tegel. Redan 2006 startade bygget av den nya flygplatsen och planen var att den skulle stå klar 2011. Riktigt så blev det inte.

Tre veckor innan öppningen, som då redan hade skjutits fram till 2012, kom det första stora officiella bakslaget. Brandskyddet hade inte blivit godkänt. Framför allt var det rökutsuget som fick anmärkningar och det ansågs inte säkert att byggnaden skulle gå att tömma på rök vid en brand. Enligt uppgifter ville de ansvariga för flygplatsen lösa det hela tillfälligt genom att bemanna rökluckorna manuellt, något som avslogs. Invigningen fick skjutas framåt, vilket skulle upprepas vid flera tillfällen.

– Jag har jobbat med flygplatserna i Berlin sedan 1991. Under min karriär har jag inte varit med om ett så omfattande projekt som det här, säger Andreas Klupsch, chef för Berlin- Brandenburgs flygplatsbrandkår.

Ingen fest vid öppningen

I media har flygplatsen nästan fått samma uppmärksamhet som kändisar i skvallerpressen. Varje nytt fel och varje försening har fått stor uppmärksamhet. Något som däremot inte har fått så stor uppmärksamhet är att flygplatsen nu är invigd och trafikerad. Eller ja, någon riktig invigning blev det inte och trafiken är fortfarande begränsad. Att öppna en flygplats mitt under rådande coronapandemi, när människor avråds från att resa, har på sitt sätt varit en utmaning.

– Den nya flygplatsen Willy Brandt Berlin Brandenburg öppnade sina dörrar den 31 oktober 2020 utan några problem. Nu handlar det om att kontrollera våra komplexa system och se till att de får ordentligt underhåll. Min huvuduppgift är att garantera att vår brandkår alltid är redo för att säkerställa en trygg flygplats 365 dagar om året, säger Andreas Klupsch.

Flygförsening-utöver-det-vanliga-bild-1.png
Foto: Thomas Trutschel / Photothek

Rökutsuget i fokus

Helt folktomt är det inte. Några plan flyger fortfarande och om något kan det här ses som en mjukstart efter en lång startsträcka. I dag vet vi att det inte bara var brandsäkerheten som var problemet med den nya flygplatsen, men det var stora problem med den. Rökutsuget hamnade särskilt i fokus och i dag är det inte mycket som har ändrats och utvecklats av det gamla systemet.

– För att åtgärda brandskyddsproblemen med rökutsugssystemet var det nödvändigt att göra en ny utvärdering och omprogrammera kontrollerna av rökutsugen, med hänsyn till det komplexa brandskyddskonceptet. Dessutom gjordes en ny utvärdering av de ursprungliga rökutsugningsmetoderna så att nya lösningar också kunde installeras, säger Andreas Klupsch.

Utmaning med olika system

Snarare än att reparera vissa saker handlade det mer om att rätta till hela konceptet. Något Andreas Klupsch känner sig säker på att man har lyckats med. Han är också stolt över de innovativa lösningar som de har infört.

– Den största utmaningen har varit att få de olika tekniska systemen att fungera tillsammans. De tekniska säkerhetssystemen har haft olika gränssnitt som har behövts kopplas ihop. Det handlar bland annat om släckningssystem, brandlarm och rökutsug, säger han.

Just olika gränssnitt och hur de samspelar är en av de viktigaste lärdomarna man har gjort från det här arbetet med brandskyddet, berättar Andreas Klupsch.

– Planering och definiering av plattformar och gränssnitt är något att ta hänsyn till redan på ett tidigt stadium. Att fastna i olika gränssnitt ska undvikas så mycket som möjligt.

När det gäller flygplatser finns det också många olika regler som påverkar vad som är tillåtet i de ytor där passagerarna rör sig respektive de ytor där planen befinner sig. Det kan behövas olika typer av larm och sprinkleranordningar.

– En annan viktig lärdom är att alltid involvera alla inblandade i projektet i alla förändringar som görs sett till brandskyddet. Speciellt de anställda vid brandkåren och de som jobbar med brandskyddet, säger Andreas Klupsch.

Inväntar normal flygtrafik

Efter nästan tio år verkar allt vara löst och Berlin har fått sin nya flygplats. Nu är frågan om projektet kan bli mer än ett avskräckande exempel för vad som händer om man inte lever upp till regelverken vid stora byggen. Många som var med och startade projektet har redan fått sluta. Till exempel Berlins borgmästare Klaus Wowereit som avgick som ordförande för flygplatsbolaget när de första förseningarna och kostnadshöjningarna började ramla in.

En som har varit med hela vägen på sitt håll är Andreas Klupsch. Sedan 1991 har han jobbat med Berlins flygplatser och 2017 blev han chef för Berlin Brandenburg- flygplatsens brandkår. Många av hans kollegor har varit inblandade i arbetet med brandskyddet.

– Vi kan knappt bärga oss till coronakrisen är över och att resa kan bli normalt igen. Vi är helt redo för det, säger han.

Flygförsening-utöver-det-vanliga-Andreas.png
  Andreas Klupsch


Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-02-19

Se även