/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Digitala fastigheter ska skapa mervärde

Digitala fastigheter ska skapa mervärde

En vit symbol i form av flera cirklar runt en liten eldflamma samt en lila bakgrund

Digitaliseringen har förändrat de flesta branscher. Nu ökar trycket för att fastighetsbranschen ska våga bryta ny mark och skapa vinster – både ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Fastighetsbranschen brukar ofta beskrivas som långsam när det handlar om att implementera innovationer och ny teknik. Och när det kommer till att digitalisera fastigheter finns fortfarande mycket att göra.

– Genom uppkopplade system kan du förenkla och effektivisera arbetet med att optimera en byggnads effektivitet och öka komforten för både hyresgäster och besökare, säger Andreas Finnstedt, Vice President för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric Sverige.

Andreas Finnstedt är också ordförande för den nya branschorganisationen Digitala fastigheter som arbetar med just de här frågorna. Vice ordförande är Johan Granton, affärsområdeschef på Smart Infrastructure inom Siemens Sverige.

Brandlarm som samverkar

Brandlarm är en del som kan utvecklas i arbetet med att digitalisera fastigheter. Med digitala fastigheter menas att flera system har implementerats för att styra och övervaka olika fastighetsfunktioner. För byggnader innebär det att till exempel koppla upp brandlarmcentraler och möjliggöra enkel hantering av brandlarmsystem varifrån och när som helst, från olika mobila plattformar. Det handlar också om att låta brandlarm integrera och samverka med andra funktioner. Och det är här som fördelen med att digitalisera fastigheter skapas.

– När flera fastighetsfunktioner, till exempel belysning, värme, luftkonditionering och brandlarm är ihopkopplade och samverkar med varandra bidrar det till en optimal och anpassningsbar inomhusmiljö, säger Johan Granton.

Genom att använda digitala lösningar för att hålla koll på fastigheten blir det också enklare att exempelvis se när en lampa behöver bytas eller att förutspå möjliga brandrisker.

– Tar man alla pusselbitar och lägger ihop dem kan man hitta mönster. Börjar man jobba med data för att förstå scenarier är det lättare att proaktivt utvärdera, förstå scenarier och simulera effekter av olika aktiviteter och se vilken direkt påverkan de har på allt från driftsekonomi till brandsäkerhet, säger Johan Granton.

Att digitalisera brandlarm handlar alltså inte om att ändra dess kvalitet eller funktion, utan om att utöka dess användningsområde ihop med andra digitala funktioner och få ett mervärde. När hela fastigheten blir smartare, leder det följaktligen till ökad tillgänglighet och effektivare fastighetsförvaltning och underhåll – och till ökad säkerhet, energibesparing, lönsamhet och konkurrenskraft.

I sin linda

Det finns flera anledningar till att fastighetsbranschen fortfarande bara är i början av sin digitala resa. Att priserna på fastigheter har ökat kraftigt har bidragit till att fastighetsbolag inte tror att de behöver göra några förändringar. Och även om allt fler ser nyttan av digitala lösningar för att uppnå en effektivare förvaltning är många inte helt säkra på var de ska börja. Samtidigt finns ett behov av att göra energieffektiviseringar och optimera driftarbetet. Men många är misstänksamma och oroliga för felinvesteringar.

– Det behöver inte vara dyrare att göra saker annorlunda. Snarare kan det spara kostnader att tänka rätt från början och framtidssäkra en fastighet, säger Johan Granton och fortsätter:

– Genom att använda datan du får genom digitala ekosystem kan du finansiera din investering genom besparingar du kan göra i andra änden.

Förutom digitala lösningar för den tekniska driften och förvaltningen kan digitalisering av fastigheter också ske med lösningar riktade till användarna av lokalerna. Men här finns en annan utmaning för fastighetsbranschens utveckling: bristen på efterfrågan från kunderna. Även om kundnyttan finns där, är inte brukarna drivande i frågan vilket sätter fastighetsbolagen i en trevande fas.

– Fastighetsägare behöver förstå att digitalisering möjliggör att de kan erbjuda mer än bara lokaler. Det kan handla om digitala tjänster och lösningar som kommer att öka kundnyttan av fastigheten, säger Andreas Finnstedt.

Det kan röra sig om allt från intelligenta lösningar på individnivå, såsom styrning av ventilation och värme för en bättre arbetsmiljö, till att erbjuda en app för att se lediga konferensrum.

Våga nya lösningar

En risk som ofta nämns ihop med digitalisering är rädslan för nätattacker och intrång i systemen. Av den anledningen är it- och cybersäkerhet en viktig fråga. En farhåga som Johan Granton dock vill tona ner.

– Att använda trygga parter och rätt lösning är ganska riskfritt. Se på vad vi kan göra med bankappar i dag, liksom brandlarmslösningar i privata hem. Om vi vågar börja öppna upp den dörren inom fastighetsbranschen kommer utvecklingen att gå snabbt framåt och vi kommer att se fler funktioner och ett större ekosystem av digitala produkter, säger han.

Här ser de en möjlighet om aktörer skulle börja samverka på nya sätt.

– Digitaliseringen kommer att innebära att vi gör vissa saker annorlunda, och vissa saker kanske vi inte gör alls. Eftersom digitaliserade fastigheter är ett nytt område handlar det om att våga bjuda in nya aktörer som tänker på ett annat sätt och att dela med sig av sin information för att lära sig, säger Johan Granton.

– För att kunna skapa synergier krävs öppenhet, säkerhet, innovation och skalbarhet – dessa är förutsättningar för den framtidssäkra smarta fastigheten, fortsätter Andreas Finnstedt.

Vill skapa förändring

Det är tydligt att branschen står inför flera utmaningar då det saknas såväl ramverk som metoder och kompetenser, vilket skapar förvirring och osäkerhet. Och det är därför som Andreas Finnstedt och Johan Granton gick samman och startade branschorganisationen Digitala fastigheter.

– Det råder brist på gemensamma synsätt, samtidigt som processerna är ineffektiva och det saknas standarder. Tillsammans ska vi säkra utvecklingen och potentialen inom digitala fastigheter och i förlängningen för smarta städer, hållbarhet, tillgänglighet och miljö, säger Andreas Finnstedt.

Konkret handlar det om att branschorganisationen ska vara ett forum för att lära mer, inspirera och inspireras, nätverka och skapa förändringar. Föreningen riktar sig till samtliga aktörer som har intresse av att samverka i dessa frågor, till exempel de som har koppling till fastighets- eller byggbranschen och företag som jobbar med digitala lösningar.

– Om vi vågar ge och ta och göra mer tillsammans kommer vi alla att bli vinnare, säger Johan Granton.

Text: Lina Zommordi
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-05-27

Se även