/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Digital brandsäkring av byggen

Digital brandsäkring av byggen

Gnistbildning när en person svetsar
Foto: Bert Leandersson / PEAB

Alla med certifikat Heta Arbeten® kan kostnadsfritt registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas. ”Det ökar säkerheten på våra byggen och underlättar arbetet betydligt”, säger Magnus Wickström, försäkringsansvarig på Peab.

Företagen PEAB, Skanska, Veidekke och JM har enats om att använda den digitala lösningen ID06 Kompetensdatabas för att öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. Det innebär att en individs utbildningsbevis och behörigheter kopplas till det personliga ID06-kortet, som är obligatoriskt för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.

Brandskyddsföreningen är ett ackrediterat utbildningsföretag för ID06, vilket möjliggör för alla med certifikat Heta Arbeten® att registrera sig i kompetensdatabasen – oavsett hos vilken arrangör eller var i landet de har gått behörighetsutbildningen.

– I och med att Brandskyddsföreningen har anslutit sig till ID06 Kompetensdatabas kan alla våra utbildningsarrangörer erbjuda sina deltagare samma möjlighet. Brandskyddsföreningen sköter administrationen och står för registreringskostnaden, säger Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig Heta Arbeten® på Brandskyddsföreningen.

Ökad säkerhet

Bygg- och anläggningsföretaget Peab är en av de aktörer som använder ID06 Kompetensdatabas för att kontrollera behörighet för brandfarliga heta arbeten. På deras olika byggarbetsplatser utförs årligen över 100 000 brandfarliga heta arbeten, som exempelvis svetsning och skärarbeten.

Omkring en tredjedel av Peabs cirka 16 000 medarbetare är utbildade i Heta Arbeten, men de tar också in underentreprenörer som behöver ha rätt behörigheter för att utföra riskfyllda arbetsmoment.

– Det är oerhört viktigt för oss att det finns enkla verktyg för att kontrollera att de individer som ska utföra heta arbeten har ett giltigt certifikat. Det ökar säkerheten på våra byggen och underlättar arbetet betydligt, säger Magnus Wickström, försäkringsansvarig på Peab.

"Vinst för alla"

Tidigare har Peabs platschefer kontrollerat en individs behörighet för heta arbeten. Förutom att det är tidskrävande har det också hänt att hetarbetare glömt att ta med sitt plastkort till arbetsplatsen.

Peab ser därför flera fördelar med att certifikat Heta Arbeten® nu kankopplas till individens ID06-kort, som sedan tidigare är ett krav att inneha för att arbeta med heta arbeten på Peabs byggen. Kortet registreras elektroniskt vid in- och utpassering och ska bäras synligt på arbetsplatsen.

– Det ska vara lätt att göra rätt, och nu blir det enklare både för hetarbetare att styrka sin behörighet och för våra platschefer att digitalt kontrollera den. Det blir en vinst för alla, säger Magnus Wickström och fortsätter:

– Ur försäkringssynpunkt är det också en viktig fråga. Vi måste följa säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten och behörighet är en av dessa. Annars riskerar vi nedsättning av försäkringsersättning om det som inte får hända trots allt händer, och utförandet av heta arbeten till exempel orsakar en brand.

Registreringen av certifikat Heta Arbeten® i ID06 Kompetensdatabas sker via den nya appen, app Heta Arbeten®. Deltagare får vid utbildningstillfället möjlighet att registrera sitt certifikat i kompetensdatabasen, medan de som redan har ett certifikat kan registrera sin behörighet i efterhand.

hetaarbeten.se

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-02-19
Uppdaterad: 2022-02-14

Se även