/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Dalarnas bästa brandskydds­ambassadörer

Dalarnas bästa brandskydds­ambassadörer

Två personer från räddningstjänsten går över en skolgård med figuren Flammy
Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Varje år sker ungefär 24 000 bostadsbränder runt om i Sverige. Som en del av det förbyggande arbetet i Dalarna genomför den lokala brandskyddsföreningen och räddningstjänsten Flammys brandsyn – en uppskattad lågstadieutbildning med många ringar på vattnet.

Ett tjugotal andraklassare sitter i ett klassrum i Falun och lyssnar nyfiket på brandmannen Johan Israelsson. Han presenterar sig själv och kollegan Julia Åberg från Räddningstjänsten Dala Mitt, och frågar eleverna om de vet vad räddningstjänsten gör. Flera uppräckta händer viftar ivrigt runt om i klassrummet.

– Ni släcker bränder, säger en flicka.

– Ni räddar folk, typ om de håller på att drunkna i sjön. Eller när det är en trafik­olycka, säger en pojke, och hans bänkkamrat fyller i:

– Ja, en gång åkte jag och min mamma förbi en trafikolycka och då var det flera brandbilar där. Och poliser och ambulanser också.

Johan Israelsson återgår till agendan och håller upp ett gosedjur i form av en apa med brandmanskläder.

– Det här är Flammy, som kan väldigt mycket om bränder och vet vad man ska göra om det brinner. I dag kommer vi att lära er en del om det, men Flammy kommer att stanna kvar hos er i klassen för att ni ska fortsätta lära er ännu mer, säger Johan Israelsson, till elevernas stora förtjusning, och håller sedan upp ett A4-papper och en färgglad serie­tidning.

– I dag kommer ni också att få varsin checklista så att ni kan göra en brandsyn hemma hos er. Vad en brandsyn är ska vi berätta alldeles strax. Ni får också varsin sån här Flammy-tidning.

– En sån har jag redan hemma, påpekar en av eleverna.

– Ja, några av er kanske har äldre syskon som har fått en Flammy-tidning och gjort en brandsyn hemma när de gick i andra klass. Men Flammy vill att man ska göra en brandsyn ofta, så nu är det er tur att göra det, säger Johan Israelsson.

Budskapet sprids till många

Räddningstjänsten Dala Mitts besök i Faluskolan är en del av Flammys brandsyn, ett utbildningskoncept som Brandskyddsföreningen Dalarna startade 2012. Sedan dess har tusentals barn i länet genomgått brandskyddsutbildningen, och i såväl sociala som traditionella medier rapporteras det regelbundet om nya andraklassare som har fått diplom av Flammy för att de bidrar till ett brandsäkrare Dalarna. På köpet har Flammy, som är Brandskyddsföreningens maskot, blivit något av en lokalkändis.

– Det finns förstaklassare här i Dalarna som säger: ”Jag längtar tills jag går i tvåan för då får jag träffa Flammy”. Det visar att vi har tänkt rätt när vi valde årskurs två som målgrupp för utbildningen. De tycker fortfarande att det är kul med Flammy och brandbilar – samtidigt som de är tillräckligt stora för att kunna ta till sig och minnas utbildningens viktiga budskap, säger Elisabeth Myregrund, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Dalarna.

En viktig tanke med Flammys brandsyn är att eleverna som utbildas sprider informationen vidare till sin omgivning.

– När räddningstjänsten och Flammy kommer på besök blir det naturligtvis höjdpunkten på den dagen – om inte hela veckan – och de berättar om det för sin familj. Sedan genomför de brandsynen hemma och då måste både barnen och föräldrarna tänka till kring brandskyddet i bostaden. Ofta börjar barnen också kolla om det finns brandvarnare och brandsläckare hemma hos kompisar, grannar eller mor- och farföräldrar. Eleverna är utmärkta ambassadörer för brandskyddsfrågan eftersom de sprider budskapet till så många fler, säger Elisabeth Myregrund.

Johan Israelsson på Räddningstjänsten Dala Mitt instämmer:

– Barnen kan väcka tankar hos sina föräldrar kring brandsäkerheten. Har de tillräckligt många brandvarnare hemma? Vad gör de om det börjar brinna? Har de en bra uppsamlingsplats? Flammys brandsyn är ett bra tillfälle att nå ut med förebyggande information och kunskap, och det långsiktiga målet är naturligtvis att minska antalet bränder i bostäder.

Fångar upp trender

Varje hösttermin börjar en ny omgång av Flammys brandsyn i Dalarna. Skolor med årskurs två får då ett erbjudande om att den lokala räddningstjänsten kommer till klassen och håller en kostnadsfri brandskyddsutbildning. Bildspelet till utbildningen, Flammy-gosedjur och annat material ordnar Brandskyddsföreningen Dalarna. I samband med lektionen får eleverna checklistan för att göra en enkel brandsyn hemma. När de är ifyllda ska de registreras och Brandskyddsföreningen Dalarna sammanställer och analyserar sedan resultaten.

– Tack vare barnens checklistor kan vi se hur brandsäkerheten i hemmen utvecklas och fånga upp trender, dels i hela Dalarna men också ner på kommun- och skolnivå. Om vi till exempel ser att andelen som aldrig testar sina brandvarnare eller saknar släckutrustning ökar i ett visst område, blir det enklare att rikta informations- och utbildningsinsatser för att vända den negativa trenden, säger Elisabeth Myregrund.

Över åren ser de bland annat att antalet brandvarnare i dalahemmen har ökat, att fler testar sina brandvarnare och att de testar dem oftare. Det blir också allt fler som har en timer till spisen eller spisvakt i sin bostad.

– Andelen som har en uppsamlingsplats ligger däremot stadigt omkring 40 procent varje år. För att öka den siffran deltar vi numera i en kampanj som ska få fler att brand­öva hemma, fundera kring utrymningsvägar och välja en lämplig uppsamlingsplats, säger Elisabeth Myregrund.

Jobbar in budskapet

Varje år får Brandskyddsföreningen Dalarna in omkring 1 000 checklistor från Flammys brandsyn. För att ännu fler ska skickas in får klassen ett exemplar av Flammys julkalender om de skickar in checklistorna senast den 1 december. Kalendern kan de öppna tillsammans i klassen varje dag under december och på så sätt få ytterligare en påminnelse om brandsäkerheten. Om de vill får de också vara med i en tävling som går ut på att skapa, presentera och sprida brandskyddstips. Tävlingen avgörs under våren och det vinnande bidraget i varje kommun belönas med ett pris.

– Tävlingen är ytterligare ett sätt att förlänga elevernas bekantskap med Flammys brandsyn och jobba in budskapet. Samtidigt får de träna på att samarbeta och vara kreativa när de tar fram klassens gemensamma tävlingsbidrag. Vi har fått in allt från affischer med påminnelser om att släcka ljusen, till en egenskriven raplåt som en klass filmade när de framförde – den har gjort succé på vår Facebook-sida, säger Elisabeth Myregrund.

Bygger relationer till unga

Johan Israelsson har hållit i Flammys brandsynslektioner under flera år men berättar att brandmännen turas om, så att alla får en bred erfarenhet av det förebyggande arbetet. Samma sak gäller utbildningarna som Räddningstjänsten Dala Mitt håller för årskurs fem, samt utbildningen Upp i rök som riktar sig till högstadieelever.

För Julia Åberg är det premiär med Flammys brandsynslektion på skolan i Falun som BrandSäkert besöker. Hon går sista året på MSB:s utbildning Skydd mot olyckor och gör just nu sin LIA-praktik, lärande i arbete, som brandman på Räddningstjänsten Dala Mitt.

– Det är väldigt roligt att få jobba med barn och lära dem grunderna i brandskydd. Men framför allt tycker jag att det är bra att räddningstjänsten arbetar förebyggande och syns ute i skolorna för att bygga relationer till barn och ungdomar, säger Julia Åberg.

När hon och Johan Israelsson avslutar bildspelet har andraklassarna bland annat lärt sig skillnaderna mellan eld och brand, hur man testar en brandvarnare, hur man kan memorera nödnumret 112 och vad de ska göra om det börjar brinna hemma eller i skolan. Eleverna har också fått se en film om vad en brandman gör och ställt många frågor om utrustningen och om brandbilarna.

Julia Åberg och Johan Israelsson avslutar lektionen med att fråga barnen vad de ska jobba med när de blir stora. Händerna viftar ivrigt i luften och direkt när den första eleven får ordet kommer rätt svar:

– Jag ska bli brandman!

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 6, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-12-12

Se även