/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Brinnovation – Sveriges största innovationstävling inom brandsäkerhet

Brinnovation – Sveriges största innovationstävling inom brandsäkerhet

Orange logga och texten Brinnovation - en idé- och innovationstävling för framtidens brandsäkerhet

Varje år sker cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige. Räddningstjänsten larmas till cirka 6 000 av dessa och räddar liv varje vecka. Ändå omkommer mellan 80 och 90 varje år och det finns stora skillnader kopplat till bland annat ålder och social utsatthet. Detta och mycket annat framkom i den fleråriga forskningssatsningen, ”Bränder i boendemiljö”, vars resultat nyligen presenterades.

Den 21 januari 2019 lanseras Brinnovation, en idé- och innovationstävling för att minska skador på liv, hälsa och egendom vid bostadsbränder. Tillsammans med ett antal partners och vänner utmanar Brandskyddsföreningen och Brandforsk nu alla intresserade idékläckare, uppfinnare och innovatörer att komma med förslag på lösningar inom temat Brandsäkerhet i boendemiljö.

Målet med tävlingen är både att få in bra idéer och innovationer för att minska skador på grund av bränder samt att öka medvetenheten om bränder i allmänhet. Med hjälp av nya innovationer vill Brandskyddsföreningen skapa en effektivare och bättre utveckling av framtidens brandsäkerhet. Med en prispott på 500 000 kr och många engagerade aktörer som stöttar tävlingen, hoppas föreningen nå kreativa idégivare och innovatörer i hela landet och tillsammans bidra till ett brandsäkrare Sverige.

Text: Nadine Jones Pioud
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-02-26

Se även