/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Brandskydd på vårdboende?

Brandskydd på vårdboende?

Närbild på två personer i armkrok och en bild på Lars Brodin

Omkring 10 personer dör varje år i Sverige på grund av brand på vårdboenden. Vem ansvarar egentligen för brand- och utrymningssäkerheten? – Den som bedriver verksamheten har ett stort ansvar när det gäller att analysera riskerna och sedan anpassa regler, rutiner och arbetsuppgifter efter dessa. Med också se till att den kunskapen sitter i ryggmärgen hos alla som arbetar där, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Svar/

Som brandskyddsansvarig behöver du ha kunskap om hur du skapar ett brandsäkert vårdboende genom att utgå från riskerna i verksamheten, det tekniska brandskyddet i byggnaden och hur lokalerna är utformade där verksamheten bedrivs. Det är viktigt att personalen vet hur de ska göra för att förhindra att en brand uppstår och hur de ska agera om det ändå skulle inträffa. Den som bedriver verksamheten har därför ett stort ansvar när det gäller att analysera riskerna och sedan anpassa regler, rutiner och arbetsuppgifter efter dessa samt se till att den kunskapen sitter i ryggmärgen hos alla som arbetar där. Det kan exempelvis handla om att se till att rökning inte sker på fel platser, att spisen är avstängd och att brinnande ljus aldrig lämnas utan tillsyn.

De som bor på ett vårdboende befinner sig i en utsatt situation. Uppemot tio personer dör varje år i Sverige på grund av brand på vårdboenden, liv som skulle kunna räddas med mer kunskap och bättre rutiner. När en brand uppstår kan det fort bli mycket ont om tid och den farliga röken sprids snabbt. Då är det viktigt att personalen vet hur de ska agera på ett säkert sätt.

Brandskyddsföreningens utbildning ”Brandskyddsansvarig Vårdboende”, som är den första i sitt slag, har som mål att förhindra att bränder uppstår i verksamheten och om det ändå skulle ske, se till att skadorna begränsas. Utbildningen tar bland annat upp hur ett grundläggande byggnadstekniskt brandskydd ser ut, hur det systematiska brandskydds­arbetet kan gå till i praktiken och hur man kan utforma rutiner för ett vård- och omsorgsboende. Deltagarna får också en inblick i lagstiftningen för att se vilket ansvar och vilka skyldigheter personalen har för brandsäkerheten.

Utbildningen vänder sig till föreståndare, alla som är utsedda till brandskyddsansvariga eller på annat sätt arbetar med brandsäkerhet på ett vård- och omsorgsboende som till exempel särskilt boende, HVB (hem för vård eller boende) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Lars Brodin, 
Brandingenjör, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-09-17

Se även