/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Brandskydd på distans?

Brandskydd på distans?

Ett videosamtal på en laptopskärm och en bild på Isabell Liungman Bosaeus
Foto: Pexels

”Jag planerar att gå en utbildning hos Brandskyddsföreningen och såg att den arrangeras på distans nu under coronapandemin. Hur fungerar det? Kommer era utbildningar att fortsätta vara på distans också efter corona?”

SVAR/ När Coronapandemin bröt ut fattade vi på Brandskyddsföreningen snabbt beslut om att vi måste hitta sätt att fortsätta möta våra kunder. Dittills hade vi inte arrangerat distansutbildningar, men vi insåg snabbt att det var vägen framåt för att kunna fortsätta erbjuda brandsäker kunskap under rådande omständigheter.

En distansutbildning leds av en handledare eller instruktör via ett videokonferensprogram. Som deltagare följer du distansutbildningen via din dator och ser handledaren eller instruktören samt de andra deltagarna genom video. Det finns möjlighet att delta i diskussioner och ställa frågor under hela utbildningen. Upplägget skiljer sig därmed från webbutbildningar som du genomför på datorn på egen hand, utan handledare eller instruktör, när det passar dig.

I januari 2020 påbörjade vi ett arbete med att se över den metodik och pedagogik som används i våra utbildningar. Vi vill bland annat få in mer interaktivitet, exempelvis genom att deltagarna läser textmaterial i förväg och man sedan använder utbildningstiden till givande diskussioner där man lär av varandra. Att digitalisera våra lärarledda utbildningar ingick också i arbetet och vi hade precis skrivit på avtalet för en digital lärplattform, när corona bröt ut i mars och vi fick påskynda arbetet ordentligt. Tack vare stort engagemang och lösningsfokus hos alla – från administrativ och teknisk personal till handledare och instruktörer – lyckades vi på kort tid ställa om till distansutbildningar.

Redan i mars förra året arrangerade vi Instruktörsutbildning Heta Arbeten på distans och därefter har utbildning efter utbildning följt efter. I dag finns nästan alla våra utbildningar på distans, även de som innehåller praktiska övningar. Hur det praktiska momentet löses varierar mellan olika utbildningar.

Vi förbereder nu vår verksamhet för nästa steg – att kunna erbjuda hybridutbildningar där du själv väljer om du vill vara med fysiskt eller på distans. Den flexibiliteten gör att du kan ta del av kunskapen även om du till exempel har långt att resa och vill spara tid och miljö, eller om du är lite förkyld och hellre deltar hemifrån. Samtidigt får alla som har längtat efter att träffa människor fysiskt den möjligheten.

Vi kommer naturligtvis också att fortsätta utvecklingen av utbildningarnas metodik och pedagogik – allt för att möta kundernas behov och erbjuda kursdeltagarna utbildningar av hög kvalitet.

Se alla utbildningar

Isabell Liungman Bosaeus, Chef Produktion, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-06-07

Se även