/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Både risker och vinster med att bygga i trä

Både risker och vinster med att bygga i trä

Mjøstårnet och en bild på Ville Bexander
Mjøstårnet i norska Brumunddal är med sina 85 meter världens högsta träbyggnad. Byggentreprenör var Hent, som nu bygger Sara kulturhus i Skellefteå. Foto: Moelven

De senaste åren har det blivit allt mer populärt att bygga högt i trä. Men det finns utmaningar. ”Även om trä är ett hållbart material är det inte hållbart om huset brinner ner”, säger Ville Bexander på Brandskyddsföreningen.

År 1888 eldhärjades både Sundsvall och Umeå svårt. Omfattande bränder bland städernas trähus gjorde att det kom ett förbud mot att bygga högre än två våningar i trä. Men år 1994 kom en ny bygglagstiftning, vilket gjorde det tillåtet att bygga höga trähus så länge de uppfyllde de funktionsbaserade byggreglerna i lagstiftningen.

– Det blev ingen byggboom av höga trähus under 1990-talet, däremot började man forska om brandskydd i höga träbyggnader. Uppsvinget kom på 2000-talet i samband med att intresset för hållbarhet ökade i samhället. Trä har många fördelar – det är närproducerat, hållfast och förnybart – men samtidigt finns en risk för att det börjar brinna. Även om trä är ett hållbart material är det inte hållbart om huset brinner ner, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Det finns flera utmaningar med att använda trä som byggnadsmaterial. Massivt trä är ett brännbart material och om en byggnad har stomme i trä kan konstruktionen försvagas vid en brand. Träkonstruktionen bidrar också till ett häftigare brandförlopp. Finns det hålrum i konstruktionen kan brandgaser ta sig in, vilket gör det svårt att släcka. Ibland tar sig en eldsvåda vidare från ett fönster upp till vinden. Har huset ett bjälklag i betong kan räddningsledaren välja att låta taket brinna av kontrollerat. Det gör att man slipper vattenskador på lägenheterna nedanför. Om ett hus har bjälklag i trä kan man inte låta taket brinna av utan elden måste släckas för att den inte ska sprida sig. Det innebär att räddningstjänsten måste använda avsevärda mängder vatten.

– Risken är att byggnaden blir så tung att den kollapsar. I sämsta fall blir byggnaden så skadad att den måste rivas, säger Ville Bexander.

När det gäller brandskydd i höga trähus har utvecklingen gått framåt, till exempel används numera hybridlösningar där vissa bjälklag är i betong. Det installeras också sprinklersystem i större utsträckning än tidigare.

– Det pågår fortfarande mycket forskning kring trä och trähus. Brandforsk gör en inventering av kunskapsläget just nu. I den bästa av världar skulle vi forska kring brandskydd först och bygga sedan men nu sker detta i stället parallellt, liksom mycket annan utveckling i samhället, säger Ville Bexander.

Text: Jacqueline Fahlander
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-10-06

Se även