/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Att bygga brandsäkert är att bygga hållbart”

”Att bygga brandsäkert är att bygga hållbart”

Erik Wahlströms
Foto: Julia Sjöberg

Efter att Erik Wahlströms hus brann ner till grunden bestämde han sig för att börja jobba med brandsäkerhet. Tillsammans med sina bröder driver han i dag Eld & vatten som brandtryggar alla typer av byggnader.

ERIK WAHLSTRÖM HADE precis kommit till sitt jobb en vintermorgon 1994, när han fick ett telefonsamtal som omkullkastade tillvaron. Familjens hem – ett gammalt trähus i norska Telemark som han tagit över efter sina morföräldrar och renoverat i tio år – stod i lågor. Hans dåvarande fru och deras två döttrar hade tvingats kasta sig ut från andra våningen men klarade sig lyckligtvis utan allvarliga skador.

– Branden startade troligtvis i värmegolvet, något måste ha orsakat en kortslutning eftersom vi hade ett helt nytt elsystem och automatsäkringar. Sedan spred sig branden till konstruktionen och kåken gick inte att rädda, utan den brann ner till grunden. Det var en chock, säger Erik Wahlström.

Den personliga tragedin sådde dock fröet till ett karriärbyte och några år senare lämnade han sitt jobb på ett försäkringsbolag.

– Jag kände att jag vill bidra till att hus och människor skyddas bättre från brand. Så jag startade ett företag som sålde räddningslinor och -stegar, brandvarnare och andra brandskyddsprylar till privatpersoner. Affärerna gick sådär de första åren. Det var inte förrän jag flyttade tillbaka till Sverige och företaget bytte inriktning som det tog ordentlig fart. Vid det laget hade också Erik Wahlströms bröder Björn och Johan kommit in i företaget, Eld & vatten, som numera importerar och distribuerar produkter för passivt brandskydd och med kunder inom främst bygg- och måleribranschen.

ELD & VATTEN, EOV, levererar produkter över hela landet men har sitt säte i Stenungsund. Företaget har vuxit stadigt det senaste decenniet och utöver brödratrion finns i dag åtta anställda. Nu planerar man att bygga ett nytt huvudkontor och lager i Stora Höga industriområde.

– Självklart ska vi bygga i trä när vi bygger nytt! Det ligger i tiden, det är bra för både miljön och människor, men det gäller att göra det på rätt sätt. Det går att bygga brandsäkert i trä, i dag finns mycket kunskap om trä och brand vilket gör att man kan anpassa brandskyddet efter riskerna. Våra produkter gör att vi är involverade i många projekt med träbyggnader, säger Erik Wahlström.

Företaget levererade till exempel flamskyddslack till Sara kulturhus i Skellefteå, som med sina 75 meter och 20 våningar är en av världens högsta träbyggnader, och Magasin X i Uppsala som är Sveriges största kontorshus i trä. Men bland EOV:s projekt finns både små och stora byggnader, såväl gamla som nya, och i många olika material. Förutom brand- och flamskyddsfärger tillhandahåller de bland annat brandsäkra ventiler för fasad, takfot och väggar.

I DAG ARBETAR Erik Wahlström inte så mycket med EOV:s dagliga verksamhet, utan är strategichef och fokuserar på företagets utveckling, framtid och vision.

– Vi brandtryggar alla typer av byggnader och målet är att ge människor bra, säkra fastigheter att vistas i. En viktig förutsättning för det är att byggnaden i sig inte bidrar till brandspridning; en liten brand kan du släcka på egen hand, men om den hinner sprida sig kan det få enorma konsekvenser.

Erik Wahlström önskar att fler inser fördelarna med ett brandskydd som är bättre än lagens minimikrav och är en verklig ambassadör i frågan. Han pratar ofta brand med sin omgivning, oavsett om det gäller hur en privatperson skyddar sig i den egna bostaden eller hur ett företag bör tänka när de bygger nytt.

– Att bygga brandsäkert är att bygga hållbart, då det sparar både pengar, tid, hus och i vissa fall liv. Visst är jag partisk i frågan, men vi och många andra företag som säljer brandskyddsprodukter gör det inte bara för att tjäna pengar – vi vill också göra samhällsnytta genom att bättre skydda människor och byggnader från brand.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även