/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Ambitionen måste vara att skapa en god säkerhetskultur”

”Ambitionen måste vara att skapa en god säkerhetskultur”

Ett flygfoto på Locums fastigheter samt en bild på Tobias Thrysén
Foto t.v: Locums bildarkiv

En brand i Locums fastigheter skulle i värsta fall kunna påverka hela Stockholms läns möjlighet att leverera vård. Därför tar de sin roll som beställare av brandfarliga heta arbeten på största allvar.

Runt om i huvudstadslänet förvaltar, bygger och utvecklar Locum vårdfastigheter åt sin ägare Region Stockholm. Ett vanligt år genomför de cirka 700 byggprojekt, det handlar om allt från mindre lokalanpassningar till miljardprojekt där helt nya vårdbyggnader uppförs på sjukhusens områden.

– Under projekten utförs svetsning, kapning, takläggning och andra typer av heta arbeten som är kopplade till byggande. Vi använder upphandlade entreprenörer och specificerar alltid vilka krav vi har gällande heta arbeten redan i upphandlingsdokumenten. Exempelvis har vi som standard att tillståndsansvaret ska stanna i första entreprenörsledet, så att det inte lämnas över till en underentreprenör, säger Tobias Thrysén, specialist inom brandsäkerhetsfrågor på Locum.

Som beställare i byggbranschen är det generellt en utmaning med de många underentreprenörerna, menar Tobias Thrysén, eftersom det försvårar möjligheten att kvalitetssäkra hela kedjan.

– Vi gör naturligtvis stickprovskontroller för att följa upp arbetet som utförs. Men det kan vara en utmaning att förmedla vår höga ambitionsnivå gällande brandskydd i alla led.

För att möta den utmaningen har Locum bland annat ett särskilt startmöte med fokus på brandskydd i alla byggprojekt med en plan för brandskydd under byggtid, där man bland annat tar upp heta arbeten, De har också tagit fram informationsfilmen ”Skydda dem” om brandskydd inom sjukvården och på byggarbetsplatser, som Locums byggprojektledare visar på bland annat startmöten. Deras egna byggprojektledare har också gått Brandskyddsföreningens utbildning i brandskydd på byggarbetsplatser, för att kunna ställa rätt krav på och frågor till entreprenörerna.

– För att visa att vi verkligen menar allvar ska vi eventuellt skriva om i delarna om kravställningen, så att vi kan lägga vite mot entreprenörer om de brister i brandskyddet, inklusive utförandet av heta arbeten, säger Tobias Thrysén.

Den främsta anledningen till Locums högt ställda krav är de konsekvenser en brand i deras fastigheter skulle kunna få.

– De största riskerna är kopplade till byggprojekt i befintliga byggnader där det samtidigt bedrivs vårdverksamhet. Om det vill sig riktigt illa kan en brand indirekt påverka hela länets möjlighet att leverera vård, säger Tobias Thrysén, och tillägger:

– Oavsett om man bedriver samhällsviktig verksamhet eller inte tror jag att beställare generellt behöver se över sin kravställning mot entreprenörerna, men också vilka förutsättningar man faktiskt ger dem i form av exempelvis tydlig information. Ambitionen måste vara att skapa en god säkerhetskultur.

Läs mer om Heta Arbeten®

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även