/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / ”A och O är att hålla ordning och reda”

”A och O är att hålla ordning och reda”

Flygfoto på Pappersmassafabriken Södra Cell Värö och en bild på Jan-Åke Friskvik
Foto t.v: Per Pixel Petersson/Södra Skogsägarna

Nästan en tredjedel av medarbetarna på Södra Cell Värö är certifierade hetarbetare. I massafabriken finns allt från trädamm till kemikalier – och vid heta arbeten gäller det att ha koll på de olika riskerna.

På Väröhalvön norr om Varberg finns en av världens största och mest moderna barrmassafabriker. Södra Cell Värö har en kapacitet att producera 717 000 ton barrsulfatmassa per år, massa som senare förädlas hos externa pappersbruk till bland annat toalettpapper, tidningar och förpackningar. Produktionen är igång dygnet runt, året om, förutom under ett par veckor vartannat år då det är planerat underhållsstopp. Då utfärdas flera hundra tillstånd för Heta Arbeten® på tillfällig arbetsplats per dag, men också under övriga året utförs den typen av jobb på fabriksområdet.

– Vid normal drift har vi omkring 20 heta arbeten per dag. Det handlar främst om arbeten med rör och cisterner men kan också vara takläggning eller andra typer av heta arbeten, säger Jan-Åke Friskvik, arbetsmiljötekniker och föreståndare för brandfarlig vara på Södra Cell Värö.

Med en verksamhet som omfattar flera olika typer av miljöer, varierar det också vilka specifika risker som finns vid brandfarliga heta arbeten. Där Södra Cell tar emot träden och flisar dem finns det trädamm, och där man senare torkar och paketerar den färdiga massan finns det pappersdamm. Däremellan är det många kemikalier i processen, såsom metanol och terpentin, och även om de hanteras i slutna system är det en potentiell risk att de finns i lokalerna, menar Jan-Åke Friskvik.

– A och O är att hålla ordning och reda, städa ordentligt och genomföra kontrollronderna ordentligt. Då undanröjer vi många risker som skulle kunna orsaka incidenter. Om något skulle gå riktigt fel kan det leda till en brand med eventuell explosion, i värsta fall med personskador som följd. Därför är det viktigt att ha koll på anläggningen och gå igenom tillstånds- och kontrollistan noggrant innan ett hett arbete påbörjas, säger han.

Nästan en tredjedel av Södra Cell Värös 365 medarbetare är certifierade hetarbetare. För att få rätt kunskap går alla Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten® hos Räddningstjänsten Väst.

– Det är en vedertagen utbildning, man vet vad man får och det finns ett gott kontaktnät kopplat till försäkringsbolag och liknande. Dessutom går det bra att lägga till saker i utbildningen för att anpassa den ytterligare efter våra deltagare, till exempel kännedom om specifika larmrutiner och risker på just deras avdelning, säger Jan-Åke Friskvik.

På var och en av fabrikens fem produktionsavdelningar finns en avdelningschef som har en driftingenjör till sin hjälp. Det är normalt sett dessa två personer som utfärdar tillstånd för de heta arbeten som utförs på avdelningen, men också underhållschefer är tillståndsansvariga och på nätter och helger är det skiftchefen.

– En utmaning för oss, och förmodligen också andra stora industrier som har verksamhet dygnet runt, är att få till ett bra och hanterbart flöde med avslut och uppföljning av heta arbeten. Där pågår en dialog med framför allt försäkringsbolaget för att försöka hitta en lösning som både är säker och fungerar med verksamheten, säger Jan- Åke Friskvik.

Läs mer om Heta Arbeten®

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även