/ Rekord i antal uppdrag

Rekord i antal uppdrag

Vi på Restvärderäddning har under 2017 fått in 10 000 uppdrag! Tack vare detta har vi tillsammans lyckats minska konsekvenserna i ännu fler olyckor.

Drygt 8 000 av de 10 000 uppdragen står räddningstjänsten för i form av akut restvärderäddning och trafikuppdrag. Antalet olyckor har inte ökat i samma takt vilket innebär att vi tillsammans, och genom ert arbete, skapar nytta och räddar större värden för såväl enskilda drabbade, deras försäkringsbolag och samhället i stort genom att skadorna blir mindre och vägar snabbare kan trafikeras igen. 

Det 10 000nde ärendet registrerades av Krister Davidsson på Räddningstjänsten i Årjäng. Restvärdeledare Jonas Ericson åkte dit med blommor och choklad för att fira den viktiga milstolpen.