Anläggningsskötare

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Ni skall hos er ha minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Utbildningen är en färskvara och bör därför förnyas med jämna mellanrum.

Målsättning

Förstå syftet med automatiska brandlarm. Kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll. 

Innehåll

  • Brandlarm, kontrolljournal
  • Dekteringsprinciper
  • Anläggningstyper
  • Vad säger försäkringsbolagen
  • Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
  • Undvik onödiga larm
  • Checklista för anläggningsskötare
  • Larmorganisation
  • Praktik


Målgrupp

Ansvariga för automatlarm. Lämplig även för verksamhetsledare, arbetsledare och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret att gå denna utbildning. Inga förkunskaper krävs.

Pris

3450 SEK för första deltagare och 2450 SEK för medföljande från samma ftg/org.