Inbjudan till årsmöte

Välkommen till Brandskyddsföreningen Värmland och årsmötet.

Datum: Torsdagen den 14 maj 2020
Tid: Kl 12.00
Plats: Karlstad Airport

Program

Vi börjar med gemensam lunch kl 12.00. Det är därför viktigt att du anmäler din närvaro via e-post senast den 8 maj 2020 till eva.svensson@lbfvarmland.se.

Kl 13.00 årsmötesförhandlingar för Brandskyddsföreningen Värmland.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

Dagordning och verksamhetsberättelse delas ut på mötet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beroende på utvecklingen av Coronapandemin kan mötet komma att flyttas eller ske digitalt.

Väl mött i Karlstad!
Brandskyddsföreningen Värmland

Anders Olsson
Ordförande