Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningen har arbetat fram en metod och produkter som hjälper dig ta kontroll över ditt företags rutiner att hantera brandskyddet. Med hjälp av Handboken IBK, som ingår i utbildningen, kan du steg för steg bygga upp och dokumentera ditt systematiska brandskyddsarbete.

Mål

Efter utbildningen har du fått de kunskaper du behöver för att kunna bygga upp och dokumentera ditt företags systematiska brandskyddarbete.

Målgrupp

Personer med ansvar för brandskyddet till exempel brandskyddsledare, chefer och personer som behöver vara engagerade i brandskyddsfrågor.

Innehåll

Lagen om skydd mot olyckor, systematiskt brandskyddsarbete, de olika stegen i metoden Intern Brandskyddskontroll.

Tid
09.00-15.00

Deltagare
Max 20 deltagare

Pris 3800 kr ex moms