Egenkontroll/SBA

Kursen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Målsättning

Skapa ett brandskyddsmedvetande för att kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet. Efter genomförd utbildning ska du ha fått de kunskaper du behöver för att kunna verka som Intern Brandskyddskontrollant

Innehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Säker utrymning
  • Förhindra brandspridning
  • Släckanordningar
  • Kontroll och uppföljning av brandskyddet

Målgrupp

Brandskyddsansvariga, brandskyddskontrollanter och brandskyddsombud m fl.

Pris

4 000 kronor ex moms/deltagare. I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Tid

kl. 09.00–15.30