Anläggningsskötare Brandlarm

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som har att göra med automatiska brandlarm. (Ej sprinkleranläggningar.)

Mål

Målet är att ge deltagarna kunskaper om:

 • Förebyggande brandskydd
 • Automatiska brandlarmanläggningars grundprinciper
 • När, var och hur anläggningarna installeras
 • Skötsel och underhåll

Larmmottagaren/SOS Alarm AB ställer krav

Vid en brandlarmanläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande med den kompetens som motsvarar den utbildning som vi erbjuder.

Innehåll

Förebyggande brandskydd

 • Räddningsstjänstens organisation
 • Att förebygga brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Möjliggöra trygg utrymning
 • Begränsa brandens spridning
 • Underlätta släckningsarbetet för räddningstjänsten
 • Brandskyddsåtgärder

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Varför installeras automatiska brandlarm?

 • Myndighetskrav
 • Försäkringskrav
 • Frivilliga anläggningar
 • Brandskyddsdokumentation

Vad är ett automatiskt brandlarm?

 • Uppbyggnad
 • Detektorer
 • Val av detektorer
 • Olika system

Larmanläggningarnas skötsel

 • Larmöverföringsavtal
 • Anläggningsskötarens ansvar enligt SBF 110:6
 • Kontroll och provning
 • Kontrolljournal
 • Frånkoppling av brandlarm vid entreprenader
 • Organisation

Onödiga larm

Centralutrustningen

Pris

4 000 kronor ex moms/deltagare. I priset ingår kurslitteratur och lunch.

Tid

kl. 09.00–15.30

Plats

Tegeluddsvägen 76, Stockholm 

Om du har frågor om utbildningen, ring 08-783 70 11.

Välkommen!