/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skåne / Utbildning / Coronaviruset: deltagarinformation Skåne

Coronaviruset: deltagarinformation Skåne

För oss på Brandskyddsföreningen Skåne är säkerhet och hälsa för besökare och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och UD kring covid-19. Med anledning av rådande situation vill vi informera dig om de åtgärder vi vidtar vid våra utbildningar.

Vi planerar att fortsätta med vår utbildningsverksamhet i den mån vi har möjlighet så länge den inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vet att många är i stort behov av att genomföra sina planerade utbildningar på grund av säkerhetskrav från arbetsplats och/eller beställare. I de fall vi måste avboka en utbildning beroende på personalbrist försöker vi hänvisa till ett annat utbildningstillfälle i närheten och/eller i närtid.

För dig som kursdeltagare

  • Våra kurser har alltid maximalt 20 deltagare och våra instruktörer har rutiner kring hygien och handtvätt.
  • Vi har också strikta riktlinjer gällande att instruktörer som kan ha tidiga symtom inte får genomföra en utbildning.
  • Precis som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vi dig att stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Om du måste avboka din plats på grund av sjukdom kommer du att få boka om dig till ett senare kurstillfälle. Du kan även avboka din plats utan kostnad.

Har du frågor om din utbildning?

Kontakta oss på:
Telefon: 044-10 15 74
E-post: info@lbfskane.se

Vi följer utvecklingen kring covid-19 och kommer att vid behov uppdatera vår information och våra riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ger följande allmänna riktlinjer, vilka vi uppmanar att följa, för att undvika smitta:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

Information uppdaterad: 2020-03-18