Heta Arbeten®

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Målsättning

Att bli medveten om de risker som finns med Heta Arbeten. Att veta vilket ansvar du har och vilka konsekvenserna kan bli vid ett tillbud.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori och praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Repetitionsfrågor inför prov

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Nytt från och med 2015-01-01

Certifiering

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt(eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka 1 vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Obs!

Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan även genomföra certifieringstestet så snart du har möjlighet till en dator efter genomgången utbildning. Certifieringstestet kan göras digitalt inom 1 månad från utbildningstillfället.

Övrigt

Från och med 2015 kommer utbildningen för Heta Arbeten ha genomgått en större revidering, både för arrangör, instruktör och deltagare.

Nytt är att en certifieringskostnad tillkommer om 200 kr/år och tas ut som en engångskostnad på 1 000 kr exkl. moms vid kurstillfället.

Läs mer på www.hetaarbeten.se

Behörighet 

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år. 

Vid anmälan måste deltagarens personnummer, mobiltelefonnummer och e-post anges.