Bensinstationsföreståndare

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. Med utbildad personal förhindrar ni att olyckor inträffar. På anläggningar eller företag där man hanterar större mängder brandfarlig vara eller där det sker yrkesmässig hantering, krävs det enligt lag att man har en eller flera utbildade Föreståndare brandfarlig vara.

Målsättning

Efter genomförd utbildning ska du ha förutsättningar att kunna arbeta som föreståndare för brandfarliga varor på bensinstationer.

Innehåll

  • Risker och egenskaper
  • Regelverk
  • Hantering
  • Tillstånd
  • Att vara föreståndare
  • Tillsyn
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Om olyckan är framme
  •  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare på bensinstation.