Årsmöte 2021

Välkommen till Brandskyddsföreningen Kronobergs digitala årsmöte den 11 maj kl. 09.30.

Anmäl dig till Verksamhetsledare Thomas Wrååk, thomas.wraak@lbfkronoberg.se, alt. 073-759 96 22