/ Press / Pressmeddelande / Efter Grenfell Tower: Svenskarna vill kontrollera brandfarliga fasader

Efter Grenfell Tower: Svenskarna vill kontrollera brandfarliga fasader

2018-05-31. Mot bakgrund av fjolårets brand i Grenfell Tower efterfrågar två av tre svenskar, 67 procent, en process för att identifiera brandfarliga fasader i Sverige. Det visar en Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen, som uppmanar kommunerna att inventera byggnadsbestånden innan det är för sent.

– Vi vet att det finns hus med farliga fasadkonstruktioner även i Sverige, och mörkertalet är stort. Det är inte tillräckligt att reglera byggprocessen så att det blir svårare att bygga fel i framtiden – vi måste även ta hand om de riskkonstruktioner som redan finns, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Efter fjolårets katastrof i Grenfell Tower, då 71 personer miste livet, har ett omfattande program genomförts i England för att identifiera brandfarliga fasadkonstruktioner. Hela 360 riskbyggnader har identifierats, och arbeten har påbörjats för att byta ut fasadmaterial. Även andra länder, exempelvis USA, kontrollerar byggnadsbeståndet.

Liknande program saknas dock i Sverige – trots att en enkätundersökning visar att det finns riskkonstruktioner även här. Enligt en ny Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen efterfrågar 67 procent av svenskarna en process för att identifiera brandfarliga fasader.

– Kommunerna behöver omprioritera sitt tillsynsarbete så att fasaderna på höga och komplexa byggnader inventeras snarast. Vem som drabbas av kostnaderna är sekundärt, det viktiga är att en Grenfell Tower-katastrof inte inträffar i Sverige, säger Lars Brodin.

Fakta: Om Sifoundersökningen
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 5–13 mars 2018. 1 001 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

Efter fjolårets brand i Grenfell Tower i London har man genomfört en omfattande process för att identifiera brandfarliga fasadkonstruktioner i England. Anser du att en liknande process bör genomföras i Sverige?
Ja:
67 procent.
Nej: 11 procent.
Tveksam, vet ej: 22 procent.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, 08-588 474 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se