/ Press / Pressmeddelanden / Starkt stöd för att begränsa fyrverkerier

Starkt stöd för att begränsa fyrverkerier

Fyrverkerier mot en mörk himmel

2018-12-27. Nästan tre av fyra svenskar vill begränsa möjligheten för privatpersoner att använda fyrverkerier. Det visar en ny Sifoundersökning från Brandskyddsföreningen, som nu efterlyser åtgärder för att reducera de cirka 100 personskador och 200 bränder som årligen inträffar på grund av fyrverkerier.

–  Allt fler svenskar blir medvetna om riskerna med fyrverkerier och vi ser ett växande stöd för något slags förbud. Två möjliga lösningar skulle kunna vara att fyrverkerianvändningen tidsbegränsas, eller att endast de som har ansökt om tillstånd får hantera fyrverkerier, säger Åke Persson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

En ny Sifoundersökning som Brandskyddsföreningen genomfört visar att 30 procent av svenskarna förespråkar att privatpersoner helt förbjuds från att använda fyrverkerier. Ytterligare 39 procent anser att fyrverkerianvändning ska kräva ett tillstånd. 

En majoritet av alla tillbud med fyrverkerier orsakas av felaktig hantering. Enligt MSB rycker räddningstjänsten årligen ut till närmare 200 bränder orsakade av fyrverkerier, och enligt Socialstyrelsen skadas ett hundratal svenskar varje år så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus. Oftast handlar det om bränn- ochsårskador på ögon, huvud och händer.

– Statistik från Socialstyrelsen visar att mer än var tredje som skadas av fyrverkerier är minderåriga, trots att det är olagligt för personer under 18 år att köpa eller använda fyrverkerier. En stor del av olyckorna sker på nyårsafton i samband med alkohol, därför uppmanar vi alla att respektera lagen och inte köpa ut fyrverkerier till minderåriga, säger Åke Persson.

Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet allvarligt skadade av fyrverkerier har minskat över tid, troligtvis tack vare bättre fyrverkeriprodukter och skärpta regler. Exempelvis försvann raketer innehållande mer än 75 gram krut ur det allmänna sortimentet 2014, och branschen har på egen hand beslutat sig för att inte sälja raketer med styrpinne.

Fakta: Om Sifoundersökningen
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 26 november–3 december 2018. 1 000 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

I dag får alla som har fyllt 18 år använda fyrverkerier. Anser du att möjligheten att använda fyrverkerier bör begränsas? 
Ja, privatpersoner ska inte få använda fyrverkerier: 30 procent.
Ja, endast privatpersoner med tillstånd ska få använda fyrverkerier: 39 procent.
Nej, fyrverkerier ska få användas av alla som fyllt 18 år: 23 procent.
Tveksam, vet ej: 8 procent.

Brandskyddsföreningens säkerhetstips för fyrverkerier:

1. Langa inte 
Det är olagligt att sälja fyrverkerier till minderåriga och olagligt för ungdomar att använda dem. Trots det är de flesta som skadas allvarligt av fyrverkerier under 18 år.

2.
 Följ instruktionerna
Läs och följ alltid bruksanvisningen. Använd gärna ramp för raketers stabilitet, ställ andra pjäser så de inte kan välta, och håll aldrig en tänd pjäs i handen.

3. Skippa alkoholen
Förbered pyrotekniken i dagsljus. Utse en säkerhetsansvarig som förblir nykter och ser till att övriga håller minst det säkerhetsavstånd som anges på fyrverkerier.

4. Felsök inte
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad och lämna tillbaka den om så är fallet. Om en pjäs inte tänds, vänta minst fem minuter och närma dig försiktigt. Luta dig aldrig över en pjäs och försök inte tända den igen.

5. Kväv elden
Om det börjar brinna: Kväv lågorna och vifta inte, det skapar gnistor och ger elden mer fart. Ring 112 vid behov.  

För mer information, kontakta gärna:

Åke Persson, kemiingenjör Brandskyddsföreningen, 08-588 475 01, ake.persson@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även