/ Press / Pressmeddelande / Säkerhetsregler för vätgas krävs snarast

Säkerhetsregler för vätgas krävs snarast

Foto: Shutterstock

Den nationella vätgasstrategin är nu överlämnad till Regeringskansliet. Det är av yttersta vikt att regeringen omedelbart omsätter strategin i konkreta åtgärder. Vätgas är en miljövänlig men explosiv gas – men med rätt hantering kan säkerheten upprätthållas. Utan säkerhetsregler kommer klimatomställningen att bromsas. Runt om i Sverige sjuder redan planeringen av fossilfria industrier och transporter med vätgas och andra småskaliga vätgasprojekt i publik miljö. I dagsläget saknas dock ett färdigt regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras.

Utan tydliga och relevanta regelverk för säkerhet och brandskydd vid användning, hantering och förflyttning av vätgas kommer utvecklingen i Sverige att försvåras och hindras, klimatomställningen kommer att bromsas och svenska företag riskerar att slås ut i den globala konkurrensen. Brandskyddsföreningen och Energiföretagen Sverige välkomnar därför att Energimyndigheten idag presenterar en vätgasstrategi för Sverige.

Nu är det viktigt att regeringen omgående ser till att strategin realiseras i praktiken. Här har våra myndigheter, inte minst MSB, viktiga roller.

– Vätgas kommer att spela en viktig roll i Sveriges klimatomställning, då den kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Vi hoppas att strategin blir startskottet för ett skyndsamt arbete bland departement och myndigheter i att ta fram det regelverk som krävs för att vätgasplanerna ska kunna realiseras säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige.

– Säkerheten är en helt grundläggande förutsättning för en ökad vätgasanvändning i samhället. Därför behöver vi nu få fram samordnade nationella säkerhetsregler för hantering, lagring, transport och uppförande av vätgasanläggningar, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Vi kommer nu att studera strategin mer grundligt och ser fram emot att bidra med vår kunskap och våra perspektiv till berörda myndigheter och andra aktörer i det kommande arbetet med att förverkliga strategin.

/Brandskyddsföreningen och Energiföretagen Sverige

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, tel: 070-887 43 57 eller e-post: mats.bjors@brandskyddsforeningen.se

Lars Andersson på Energiföretagen Sverige, tel: 08-677 25 04 eller e-post: lars.andersson@energiforetagen.se

Läs också gärna Energiföretagen Sveriges förslag inom vätgasområdet i den nyligen publicerade tidslinjen för vätgas.


Publicerad: 2021-11-26