/ Press / Pressmeddelande / Så undviker du brinnande hoverboards

Så undviker du brinnande hoverboards

En hoverboard på golvet

2017-04-13. På senare tid har det rapporterats om ett flertal hoverboards som börjat brinna och i vissa fall medfört omfattande bränder och totalförstörda villor. Jan Berggren, el-expert på Brandskyddsföreningen, ger sina bästa tips för att undvika att bli drabbad.

– Den främsta orsaken till att hoverboards brinner är problem med batteriet. Dels kan det bero på mekaniska skador: Om batteriet får en smäll startar ibland en process som orsakar överhettning. Dels kan batterier som lämnas på laddning för länge utveckla så mycket värme att de börjar brinna, säger Jan Berggren, elexpert på Brandskyddsföreningen.

Flera fall av brinnande hoverboards har rapporterats i Sverige på senare tid. Riskerna för att själv drabbas kan dock minskas om man använder sig av några enkla försiktighetsåtgärder.

– Det här är fortfarande ett ganska ovanligt problem, men antalet fall har ökat i samband med att hoverboards blivit alltmer populära. Vi vill därför uppmärksamma ägare på att det kan finnas en brandrisk, säger Jan Berggren.

Brandskyddsföreningens tips för att undvika brinnande hoverboards:

  • Köp en hoverboard med CE-märkning.
  • Skydda batterierna mot mekaniska skador.
  • Koppla bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
  • Ladda alltid under uppsikt och på ett plant och obrännbart underlag.
  • Lämna uttjänta och skadade batterier till en återvinningsstation.

För mer information, kontakta gärna:
Jan Berggren, elexpert Brandskyddsföreningen, 070-162 71 35
Anna Karin Källén, tf Kommunikationschef, Brandskyddsföreningen, 073-433 20 85

Se även