/ Press / Pressmeddelanden / Så grillar svenskarna säkert i sommar

Så grillar svenskarna säkert i sommar

Person grillar korv

2017-06-30. Äntligen grilldags! Tyvärr tvingas räddningstjänsten rycka ut till över 700 grillrelaterade bränder varje år, och juli är den månad då flest bränder inträffar. Brandskyddsföreningen ger fem tips för en säker grillsommar.

– De flesta förknippar inte grillning med någon större brandfara – ändå orsakar det 700–800 tillbud i Sverige varje år, ibland med konsekvenser som gräsbränder och nedbrunna hus. Många bränder kan undvikas om fler grillar säkert, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Här är Brandskyddsföreningens fem bästa tips för en säker grillsommar:

1. Kolla om du får grilla
Vid eldningsförbud är engångsgrillar förbjudna – däremot får du använda vanlig grill. Information om eventuellt eldningsförbud hittar du på din kommuns hemsida.

2. Hitta en bra plats
Välj ett plant och brandsäkert underlag, långt ifrån barn och husväggar, och akta så att en eventuell engångsgrill inte blåser i väg. Grilla aldrig på en inglasad balkong, det kan leda till kolmonoxidförgiftning. Om fastighetsägaren tillåter grillning på balkongen, använd elgrill.

3. Använd rätt material 
Elda bara med grillkol eller briketter. Om du använder gasolgrill, följ tillverkarens anvisningar.

4. Minska riskerna 
Använd gärna tändvätska, men aldrig T-sprit – det kan vara livsfarligt om ångorna i flaskan exploderar. Och framför allt: Lämna aldrig grillen obevakad.

5. Avsluta säkert
Många bränder uppstår efter avslutad grillning. Glöd kan finnas kvar i upp till ett dygn – se till att kolen känns kall, och ta hand om den på ett säkert sätt.

Fler tips finns i appen Brandrisk ute.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, tel 08-588 474 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se
Carina Andersson, kommunikatör Brandskyddsföreningen, tel 070-607 74 07, carina.andersson@brandskyddsforeningen.se

Se även