/ Press / Pressmeddelanden / Pressinbjudan: Riskutsatta och äldre är överrepresenterade bland omkomna i bostadsbränder

Pressinbjudan: Riskutsatta och äldre är överrepresenterade bland omkomna i bostadsbränder

Vårdgivare och rullstolsbunden äldre person
Foto: Shutterstock

Välkomna till Brandskyddsföreningens presskonferens den 14 november kl. 09:00. Presskonferensen blir startskottet för Brandskyddsföreningens kampanj ”Brandsäkert boende” som lyfter problematiken med bostadsbränder.

Presskonferensen är genomförd. Se den här

Varje år inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige, varav Räddningstjänsten förra året behövde rycka ut till 6 668 stycken. Dödsbränder sker främst i bostäder och riskutsatta och äldre är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand. Nu behöver regeringen tillsätta en utredning som ser över behovet av åtgärder för äldre och riskutsatta, anser Brandskyddsföreningen.

Sverige har en nollvision gällande bränder – ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand. Trots det dog 97 personer i bränder förra året och fem gånger så många skadades allvarligt. Med dagens lagstiftning är målet svårt att nå.

Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år - och personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Under kommande decennier väntas andelen äldre dessutom att öka dramatiskt. Mest ökar gruppen 80 år och äldre och inom en tioårsperiod bedöms gruppen ha ökat med 50 procent. Om inget görs är risken stor att fler omkommer i bränder framöver.

– Vad gäller brandskydd för riskutsatta räcker inte konventionella brandskydd som brandvarnare, brandsläckare och brandfilt utan fokus bör istället läggas på ett kompletterat och anpassat brandskydd som ger bättre effekt för denna grupp. Vi behöver dra nytta av dagens teknikutveckling och hitta nya anpassade lösningar som både kan förhindra bränder och ge relevant skydd om branden ändå uppstår. Nya och befintliga larm- och släcksystem måste vidareutvecklas och kvalitetssäkras, säger Mats Björs, generalsekreterare och vd, Brandskyddsföreningen.

Tid: 14 november kl. 09:00
Var: Digitalt via Zoom
Anmälan: Till presschef Nadine Jones Pioud på e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

För mer information eller frågor, kontakta gärna:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se