/ Press / Pressmeddelanden / Restriktioner och utbildning ska minska skador orsakade av fyrverkerier

Restriktioner och utbildning ska minska skador orsakade av fyrverkerier

Personer som står och ser på fyverkerier

2019.12.27. Varje år skadas cirka 100 personer på grund av fyrverkerier och räddningstjänsten rycker ut till över 200 bränder orsakade av fyrverkerier. En majoritet av alla tillbud med fyrverkerier orsakas av felaktig hantering och mer än var tredje person som skadas av fyrverkerier är minderåriga.

Enligt MSB rycker räddningstjänsten årligen ut till närmare 200 bränder orsakade av fyrverkerier, och enligt Socialstyrelsen skadas ett hundratal svenskar varje år så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus. Oftast handlar det om bränn- och sårskador på ögon, huvud och händer.

– Statistik från Socialstyrelsen visar att mer än var tredje som skadas av fyrverkerier är minderåriga, trots att det är olagligt för personer under 18 år att köpa eller använda fyrverkerier. En stor del av olyckorna sker på nyårsafton i samband med alkohol, därför uppmanar vi alla att respektera lagen och inte köpa ut fyrverkerier till minderåriga, säger Åke Persson, expert och kemiingenjör på Brandskyddsföreningen.

Statistik från Socialstyrelsen visar dock att antalet allvarligt skadade av fyrverkerier har minskat över tid, troligtvis tack vare bättre fyrverkeriprodukter och skärpta regler. Exempelvis försvann raketer innehållande mer än 75 gram krut ur det allmänna sortimentet 2014.

Man har också infört ett antal restriktioner för hur fyrverkerier får användas. Numera måste man ha utbildning och tillstånd för att få köpa och använda raketer med styrpinne. Andra artiklar som ”bomber” och batterifyrverkerier (också kallade fyrverkeritårtor) behöver man ha fyllt 18 år för att få hantera. Smällare (dvs pyroteknik med knall som huvudsaklig effekt) är förbjuda sedan 2001.

– Allt fler svenskar blir medvetna om riskerna med fyrverkerier och vi ser ett växande stöd för de åtgärder som införts. En ytterligare lösning för att minska antalet skador och bränder uppkomna på grund av fyrverkerier skulle kunna vara att fyrverkerianvändningen tidsbegränsas i lagtext så det blir lika över hela landet, eller att endast de som har ansökt om tillstånd får hantera fyrverkerier, säger Åke Persson.

Bra att veta är också att kommunerna kan ha egna bestämmelser om var man får och inte får skjuta fyrverkerier, därför är det viktigt att man kontrollerar vad som gäller just i sin egen kommun.

– Det kan finnas restriktioner och zoner där man inte får skjuta fyrverkerier exempelvis runt sjukhus, ålderdomshem och ibland vissa kulturbyggnader, tillägger Åke Persson.

Brandskyddsföreningens säkerhetstips för fyrverkerier:

1. Langa inte
Det är olagligt att sälja fyrverkerier till minderåriga och olagligt för ungdomar att använda dem. Trots det är de flesta som skadas allvarligt av fyrverkerier under 18 år.

2. Följ instruktionerna
Läs och följ alltid bruksanvisningen. Ställ pjäserna så de inte kan välta, vissa behöver förankras följ bruksanvisningen noga och håll aldrig en tänd pjäs i handen.

3. Skippa alkoholen
Förbered pyrotekniken i dagsljus. Utse en säkerhetsansvarig som förblir nykter och ser till att övriga håller minst det säkerhetsavstånd som anges på fyrverkerier.

4. Felsök inte
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad och lämna tillbaka den om så är fallet. Om en pjäs inte tänds, vänta minst femton minuter och närma dig försiktigt. Luta dig aldrig över en pjäs och försök inte tända den igen.

5. Kväv elden
Om det börjar brinna i gräset eller annat brännbart: Kväv lågorna och vifta inte, det skapar gnistor och ger elden mer fart. Ta undan fyrverkerier i riskzonen och ring 112 vid behov.  


För mer information, kontakta gärna:

Åke Persson, kemiingenjör Brandskyddsföreningen, tel 070-292 75 01 eller mail ake.persson@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel 070-542 77 18 eller mail nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även