/ Press / Pressmeddelande / Mats Björs blir ny generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

Mats Björs blir ny generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

Mats Björs blir Brandskyddsföreningens nye generalsekreterare och tillträder tjänsten i juni 2021. Redan från och med januari kommer dock Mats Björs att arbeta en dag i veckan på Brandskyddsföreningen med uppdraget att genomföra en övergripande omvärldsanalys med målet att belysa den roll Brandskyddsföreningen har i samhället idag och hur organisationen upplevs av externa intressenter.

Mats Björs har arbetat som vd i flera olika typer av organisationer och kommer närmast från rollen som vd på Swedisol, en branschorganisation som företräder mineralullsindustrin i Sverige, och han har således stor erfarenhet från branschorganisationer med både ideell och kommersiell verksamhet. Mats Björs har också erfarenhet av att bedriva samhällsviktiga uppdrag och kommer att fortsätta Brandskyddsföreningens arbete att lyfta brandsäkerhetsfrågorna i samhället, både nationellt och internationellt genom bland annat Confederation of Fire Protection Associations Europé (CFPA)

– För att lyckas i denna roll krävs en långsiktighet, ett lösningsorienterat arbetssätt samt förmågan att skapa goda relationer, egenskaper som Mats Björs har. Med Mats erfarenhet och kompetens är vår förhoppning att han kommer att tillföra mycket som generalsekreterare för Brandskyddsföreningen, säger Åke Jacobsson, styrelseordförande i Brandskyddsföreningen.

Generalsekreterarens uppdrag är att svara för opinionsbildning, medlemsrelationer, samordning av de lokala föreningarna samt utveckling av den ideella verksamheten. Generalsekreteraren är även ledamot i insamlingsstiftelsen Brandforsks styrelse.

– Det känns väldigt inspirerande att få arbeta för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen har ett mycket viktigt samhällsuppdrag och det finns en stor potential att göra föreningen starkare, säger Mats Björs.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Åke Jacobsson, tel: 070-551 13 33 eller mail: ake@prospero.se
Mats Björs, tel: 070-887 43 57


Publicerad: 2020-12-17