/ Press / Pressmeddelande / Inför Valborg: Eldning leder till årets högsta brandsiffror

Inför Valborg: Eldning leder till årets högsta brandsiffror

2019.04.26. April är en månad då Sveriges räddningstjänster gör extra många utryckningar, till stor del på grund av oförsiktig eldning, inte minst kring Valborg. Brandskyddsföreningen uppmanar nu till aktsamhet inför Valborg och ger fem tips för säkrare majbrasor.

Varje år rycker Räddningstjänsten ut till närmare 3 000 bränder i april. En anledning till de många utryckningarna just i april är att många eldar den månaden – inte minst under Valborg och de många majbrasorna som tänds runt om i landet. Näst efter nyårsafton är Valborg den dag som orsakar flest utryckningar för räddningstjänsten under året.

– Många tror att de kan hantera en eld eller en majbrasa, men ändå inträffar många bränder orsakade av just eldning utomhus – och om elden väl sprider sig går det fort. Många bränder skulle kunna undvikas om fler vet vad man ska tänka på och följer våra tips, säger Lars Brodin, expert och brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningens fem bästa tips för säkrare majbrasor:

1. Sök tillstånd
I år är det ovanligt torrt i delar av landet vilket ökar risken för att en brand ska sprida sig och flera län överväger att införa eldningsförbud inför Valborg. Besök kommunens hemsida för att kontrollera vad som gäller just där du bor. För majbrasor och annan eldning på allmän plats krävs också tillstånd från polisen.

2. Bygg en bra brasa
Placera elden långt ifrån byggnader, bilar och elledningar, och håll koll på vindriktningen. Se till att brasan är fri från plast, däck och övervintrande djur. Iakttag också stor försiktighet i användandet av brännbar vätska till att starta branden.

3. Utrusta dig
Ha en vattenslang redo i närheten av elden. Använd spadar eller krattor för att släcka mindre bränder, och ladda din mobiltelefon så att du kan ringa Räddningstjänsten.

4. Håll koll
Se till att personer med tillgång till släckutrustning håller elden under ständig uppsikt.

5. Lämna inte elden för tidigt
Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan.

Ladda gärna ner appen Brandrisk Ute för mer information om säker eldning utomhus.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, tel 08-588 474 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även