/ Press / Pressmeddelande / Inför Valborg: Brandskyddsföreningen manar till försiktighet

Inför Valborg: Brandskyddsföreningen manar till försiktighet

Närbild på en brasa

2020.04.28. Årets valborgsfirande kommer att se annorlunda ut. Folkhälsomyndighetens begränsning av antalet personer som får samlas gäller även under Valborg och första maj. För de som ändå väljer att elda manar Brandskyddsföreningen till stor försiktighet då flera gräsbränder redan härjat i delar av landet.

Varje år rycker räddningstjänsten ut till närmare 3 000 bränder bara i april månad. En anledning till antalet utryckningar är att många eldar ris och grenar under den här månaden – inte minst under Valborg. Näst efter nyårsafton brukar Valborg vara den dag under året som orsakar flest utryckningar för räddningstjänsten. För de som ändå, trots inställda Valborgsfiranden, väljer att elda är det viktigt att vara mycket försiktiga.

– Eld kan sprida sig snabbt, speciellt om en gnista flyger iväg och hamnar i torrt fjolårsgräs. Många tror att de kan hantera en eld eller en majbrasa, men ändå inträffar många bränder orsakade av just eldning utomhus. Många bränder skulle kunna undvikas om fler hade koll på vad man ska tänka på och följer våra tips, säger Lars Brodin, expert och brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningens fem bästa tips för säkrare majbrasor:

1. Får du elda eller råder det eldningsförbud?

I år är det ovanligt torrt i delar av landet vilket ökar risken för att en brand ska sprida sig och flera län har infört eldningsförbud inför Valborg. Besök kommunens hemsida för att kontrollera vad som gäller just där du bor. För majbrasor och annan eldning på allmän plats krävs också tillstånd från polisen.

2. Bygg en bra brasa

Placera elden långt ifrån byggnader, bilar och elledningar, och håll koll på vindriktningen. Se till att brasan är fri från plast, däck och övervintrande djur. Iakttag också stor försiktighet i användandet av brännbar vätska till att starta branden.

3. Utrusta dig

Ha en vattenslang redo i närheten av elden. Använd spadar eller krattor för att släcka mindre bränder, och ladda din mobiltelefon så att du kan ringa Räddningstjänsten.

4. Håll koll

Se till att personer med tillgång till släckutrustning håller elden under ständig uppsikt.

5. Lämna inte elden för tidigt

Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan. Ladda gärna ner appen Brandrisk Ute för mer information om säker eldning utomhus.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, tel 08-588 474 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även