/ Press / Pressmeddelanden / Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

Heta Arbeten® möjliggör registrering i ID06

Från och med den 14 januari kommer 360 000 personer med certifikat Heta Arbeten® att kunna registrera sig i ID06 Kompetensdatabas. ID06 samlar alla utbildningsbevis på ett och samma ställe – något som både förenklar för medarbetare och ökar säkerheten på arbetsplatsen.

Företagen Peab, Skanska, Veidekke och JM har enats om att använda den digitala lösningen ID06 Kompetensdatabas för att öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. Nu ansluter sig Brandskyddsföreningen till ID06 och möjliggör därmed för alla arrangörer Heta Arbeten® att erbjuda sina deltagare att kostnadsfritt registrera sig i kompetensdatabasen. Registreringen i ID06 Kompetensdatabas underlättar för en snabbare och säkrare kontroll så att rätt medarbetare har rätt kompetens för olika arbetsmoment som kan medföra en ökad risk.

– Vi ser det som en naturlig utvecklig i vår strävan att öka brandsäkerheten i Sverige genom att vi hjälper våra 350 arrangörer och 360 000 hetarbetare runt om i landet. Vår anslutning till ID06 Kompetensdatabas underlättar registrering av utbildningen Heta Arbeten® för både arbetsgivare och arbetstagare. I förlängningen leder detta till en ökad brandsäkerhet och tryggare arbetsmiljö på Sveriges byggarbetsplatser, säger Lena Lind, vd på Brandskyddsföreningen.

Det har sedan länge funnits särskilda krav på utbildning och certifikat för att få utföra olika riskabla arbetsmoment, där exempelvis Heta Arbeten® ingår. Idag anlitas många underentreprenörer i olika projekt och det är inte alltid lätt att kontrollera att alla personer på arbetsplatsen verkligen har den utbildning eller behörighet som arbetsmomentet kräver. ID06 Kompetensdatabas gör det enklare att kontrollera dessa behörigheter och underlättar även identifiering av medarbetare på arbetsplatsen.

– Vi har utvecklat ID06 Kompetensdatabas för att underlätta för såväl företag som deras medarbetare att hantera utbildningsbevis, och samtidigt öka säkerheten på våra arbetsplatser. Med ID06 minskar arbetsbördan för exempelvis platschefer och säkerhetsansvariga. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks, säger Peter Nilsson, verksamhetsområdeschef på ID06.

Registrering via App Heta Arbeten®

Registreringen i ID06 Kompetensdatabas kommer från och med den 14 januari att ske via den nya appen Heta Arbeten®. Deltagare får vid utbildningstillfället möjlighet att registrera sitt certifikat i kompetensdatabasen. De som redan har certifikat Heta Arbeten® kommer kunna registrera sin behörighet i ID06 Kompetensdatabas i efterhand.

– För alla arrangörer Heta Arbeten® innebär det att de kostnadsfritt kan erbjuda sina deltagare möjligheten att registrera sin behörighet i ID06. Brandskyddsföreningen sköter all administration och står för registreringskostnaden. Registreringen sker givetvis med ett personligt samtycke från deltagarna och hanteras i enlighet med personuppgiftslagstiftningen GDPR, säger Lena Lind.  

Heta Arbeten® i siffror

  • Idag finns ungefär 350 utbildningsarrangörer Heta Arbeten® i Sverige.
  • Cirka 570 instruktörer Heta Arbeten® arbetar över hela landet med att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
  • Idag finns ca 360 000 hetarbetare med certifikat Heta Arbeten®.
  • Sedan starten 1990 har skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® minskat skadorna med mångmiljonbelopp för bränder orsakade av heta arbeten.


För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig Heta Arbeten®, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 475 73 eller mail: pia.ljunggren@brandskyddsforeningen.se

För mer information kring ID06, se www.id06.se


Publicerad: 2020-12-15

Se även