/ Press / Pressmeddelanden / 4 av 10 som skadas av fyrverkerier är minderåriga

4 av 10 som skadas av fyrverkerier är minderåriga

Fyrverkerier på en mörk himmel

2017-12-28. Varje år skadas ett hundratal svenskar så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukhus. Trots att det är olagligt att köpa fyrverkerier till personer under 18 år är drygt 40 procent av de skadade minderåriga. Inför nyårsafton uppmanar Brandskyddsföreningen alla att respektera lagen och inte köpa ut.

– Fyrverkerier kan lätt orsaka skador eller bränder om de hanteras fel. Tyvärr är det ofta ungdomar som skadas, trots att personer under 18 år faktiskt inte får använda fyrverkerier. Det är olagligt för vuxna att köpa fyrverkerier till minderåriga, precis som med alkohol, säger Åke Persson, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen. 

Av de cirka hundra personer som årligen tvingas uppsöka sjukhus på grund av fyrverkerier är 95 procent män, och drygt 40 procent yngre än 18 år. Oftast handlar det om bränn- eller sårskador på ögon, huvud och händer. Förutom personskador orsakar fyrverkerier årligen cirka 250 bränder som kräver att räddningstjänsten rycker ut.

Samtidigt visar statistiken att antalet allvarligt skadade av fyrverkerier har minskat över tid, troligtvis tack vare bättre fyrverkeriprodukter och skärpta regler. Exempelvis försvann raketer innehållande mer än 75 gram krut ur det allmänna sortimentet 2014. 

– För några år sedan tog man via lagstiftning bort ett antal större pjäser som orsakade allvarliga skador på människor. Branschen har även självmant bestämt att inte sälja raketer med styrpinne, säger Åke Persson.

Felanvändning
är fortfarande en större risk än pjäserna i sig. De vanligaste olycksorsakerna är att pjäsen exploderar tidigare än man föreställt sig, att man leker med fyrverkerier eller att man träffar någon annan efter att ha fyrat av en pjäs utan att ha kontroll på var den tar vägen.


Brandskyddsföreningens bästa fyrverkeritips:

1. Köp inte ut Majoriteten av de cirka hundra personer som årligen skadas allvarligt av fyrverkerier är ungdomar – trots att 18-årsgräns gäller. Langning är straffbart.

2. Förbered dig Följ bruksanvisningen och använd gärna en ramp för stabilitet – en tänd pjäs ska aldrig hållas i handen. Lämna alltid tillbaka skadade fyrverkerier.

3. Skippa spriten
Rigga pyrotekniken när du inte är berusad. Utse en fyrverkeriansvarig som håller sig rimligt nykter och ser till att alla andra håller säkerhetsavstånd.  

4. Felsök smart
Om fyrverkeriet inte fungerar: Avvakta i några minuter innan du går fram, luta dig aldrig över pjäsen och försök inte att tända den igen.

5. Begränsa elden
Vid brand: Hejda elden i vindriktningen och kväv lågorna. Vifta inte, det skapar gnistor och hjälper elden att ta fart. Ring 112 vid behov.

För mer information, kontakta gärna:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även