/ Press / Pressmeddelanden / Försäkringsbolagen: Ny teknik ökar brandrisken

Försäkringsbolagen: Ny teknik ökar brandrisken

Solceller och himmel

2017-11-01. Fem av landets sex största försäkringsbolag tror att ny teknik kan innebära en ökad brandrisk i svenska hem – det visar en ny enkät genomförd av Brandskyddsföreningen. Bland annat nämns solceller och laddningsbara batterier som möjliga premiehöjare.

– All ny teknik kan vara en potentiell risk. Solceller är ett bra exempel, eftersom de genererar spänning och innebär att elkopplingar introduceras på utsatta platser så som på tak. Dessutom finns det svårigheter att släcka bränder under tak med solcellspaneler, säger Daniel Schwinn, riskingenjör på If Skadeförsäkring.

I en undersökning genomförd av Brandskyddsföreningen har representanter för landets sex största försäkringsbolag inom sakförsäkringar svarat på frågor om hur ny teknik kan påverka brandrisken i svenska hem. Fem av de tillfrågade försäkringsbolagen svarar att tekniken innebär att riskerna för bränder ökar.

De flesta bolag lyfter fram solcellspaneler och laddningsbara batterier, exempelvis i form av elbilar och mobilladdare, som främsta riskfaktorer. Flera nämner förhöjda försäkringspremier som en möjlig konsekvens.

– Innovationer som hoverboards och mobiltelefoner har under en tid orsakat nya typer av bränder, och visar vikten av att tänka på säkerheten när ny teknik introduceras. Samtidigt har vi förhoppningar om att den nya tekniken kan underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete genom smartare system, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. 

Representanter för Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Folksam, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar och Dina Försäkringar deltog i undersökningen. Enkäten genomfördes inför Försäkringsbolagsdagen, en heldag där Brandskyddsföreningen och försäkringsbranschen undersöker möjligheterna och utmaningarna med ny teknik. Läs mer här.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, 070-619 74 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se 
Anna Karin Källén, kommunikationschef Brandskyddsföreningen, 073-433 20 85, annakarin.kallen@brandskyddsforeningen.se

Se även